Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniach 22 - 25 października 2018 r. odbyły się w siedzibie PZD Okręgu w Szczecinie narady z prezesami Zarządów ROD z całego okręgu szczecińskiego.

Główną tematyką narad było:

• przedstawienie aktualnej sytuacji PZD;

• przedstawienie wytycznych dotyczących przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych;

• projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

• omówienie wyników kompleksowych kontroli ROD w 2018 r. w zakresie administracyjnym i finansowym;

• omówienie najczęstszych błędów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczania inwestycji w ROD;

• prezentacja programu DGCS PZD System;

• przedstawienie zalet ośrodka finansowo – księgowego działającego przy Okręgu;

Narady prowadził Dyrektor Biura Tomasz Olkuski omawiając wyniki kontroli w ROD w zakresie spraw administracyjnych i najczęściej pojawiających się błędów zwracając szczególną uwagę na prawidłowe prowadzenie dokumentów formalno - prawnych w ROD jak i wszelkiego rodzaju rejestrów ROD. Jako koordynator RODO w Okręgu przedstawił również stopień wdrożenia przepisów RODO w kontrolowanych ROD. W zakresie kontroli finansowej swoje uwagi przedstawiła Katarzyna Seweryn – księgowa OFK zwracając uwagę, iż w ROD, których księgowość prowadzona jest przez ośrodek finansowo – księgowy, dokumentacja ta prowadzona jest zgodnie z przepisami i wytycznymi Jednostki Krajowej. Następnie główna księgowa Romualda Wilmowicz przedstawiła zalety ośrodka finansowo – księgowego prowadzonego przez Okręg, kładąc głównie nacisk na to, iż księgowe tam zatrudnione są osobami wyspecjalizowanymi w księgowości ROD i zawsze służą merytoryczną pomocą a świadczone usługi są na najwyższym poziomie.

Prezes PZD Okręgu w Szczecinie Tadeusz Jarzębak przedstawił aktualną sytuację w Związku. W szczególności zwracał uwagę na przyszłoroczny rok, który będzie rokiem wyborczym w PZD oraz na to, aby Zarządy ROD przygotowały się prawidłowo i rzetelnie do walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. W tym miejscu zasygnalizowane również zostało zaangażowanie Jednostki Krajowej w nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która to nowelizacja szerzej omawiana byłą w późniejszej części narady przez radcę prawnego Michała Terę.

Michał Tera zaprezentował również zgromadzonym w formie prezentacji główne założenia i zasady zawarte w rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nadto zwrócił szczególną uwagę na uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców podjęte w tym zakresie i szeroko je omówił.

Każda narada zwieńczona była prezentacją programu DGCS PZD System, służącego do obsługi administracyjnej i księgowej ROD. 

M. Tera

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 7

Wczoraj 132

W tygodniu 741

W miesiącu 2981

Wszystkich 207618

Kubik-Rubik Joomla! Extensions