Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy, Dążenia niepodległościowe Polaków zostały zwieńczone sukcesem, który został osiągnięty również dzięki wspólnym działaniom reprezentantów różnych obozów i ugrupowań - Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Wojciechowi Korfantemu i Ignacemu Daszyńskiemu.

Symboliczna data 11 listopada utrwaliła się w narodowej tradycji i świadomości Polaków. Tego dnia obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości, jedno z najważniejszych świąt państwowych, w którym czcimy pamięć tych, którzy przyczynili się do powstania suwerennego Państwa Polskiego oraz stworzenia warunków umożliwiających jego rozwój cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy. W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to bardzo ważny jubileusz dla Polski i Polaków, którego świętowanie powinno być radosne i jednoczące wszystkich Polaków.

Ponad 120-letnia historia ruchu działkowego w Polsce w dużej części przypadła na okres niepodległości kraju. Do czasu odzyskania niepodległości w roku 1918 na ziemiach polskich było 18 ogrodów. Pod koniec II Rzeczypospolitej liczba ogrodów wzrosła do 606 z 49 tysiącami rodzin użytkowników. Dalszy rozwój ogrodów i organizacji związkowych przerwał wybuch II wojny światowej. Po 1945 roku zaczęto reaktywować działalność w istniejących ogrodach i zakładać nowe. Zostały stworzone warunki dla utrwalania wieloletniej tradycji polskiego ruchu działkowego oraz dla rozwoju ogrodów działkowych i wzrostu ich liczby na przestrzeni czasu. 8 Maja 1981 roku Sejm przyjął Ustawę o ogrodach działkowych, na podstawie, której powołano Polski Związek Działkowców, jako organizację niezależną, samorządną i samodzielną z własnym statutem. Ustawa określiła i zabezpieczyła prawa działkowców oraz ustanowiła gwarancje istnienia ogrodów. W latach 80-tych nastąpił duży rozwój ogrodów w Polsce. Kolejna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku zagwarantowała prawne bezpieczeństwo dla działkowców oraz potwierdziła gwarancje istnienia w przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi uhonorowanie historii, tradycji, dorobku, znaczenia Związku i jednocześnie stworzyła warunki dalszego rozwoju ogrodów działkowych. Dzięki temu obecnie liczba ogrodów działkowych w Polsce to prawie 5 tysięcy, a na ich terenie znajduje się blisko 1 milion działek, z których korzysta około 4 miliony osób - działkowcy wraz z rodzinami. Ogrody pełnią dziś funkcje społeczne, edukacyjne, zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne. W związku z tym setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest równie ważnym wydarzeniem dla działkowców i Polskiego Związku Działkowców.

Krajowa Rada PZD podkreślając duże znaczenie tego jubileuszu stwierdza, że jubileuszowe wydarzenia oraz obchody patriotyczne organizowane przez Państwo Polskie są bliskie Związkowi, a zatem zwraca się do działkowców i ich rodzin oraz struktur związkowych o wzięcie udziału w państwowych i samorządowych działaniach patriotycznych, które mają uświetnić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Krajowa Rada PZD apeluje do zarządów ogrodów, aby w dniu 11 listopada br. wywiesić we wszystkich ogrodach działkowych polskie flagi oraz flagi związkowe. Ponadto Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów ogrodów o posadzenie na terenie ROD drzew upamiętniających tę ważną dla Polski rocznicę. Zarządy powinny zaprosić na tę uroczystość działkowców, samorządowców i wszystkich przyjaciół Związku.

100-tna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest także świętem działkowców.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 25 października 2018 r.

Stanowisko.pdf

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 9

Wczoraj 132

W tygodniu 743

W miesiącu 2983

Wszystkich 207620

Kubik-Rubik Joomla! Extensions