Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W czyim interesie  leży prowadzenie szkolenia dla nowych działkowców? Odpowiedź nasuwa się sama – przede wszystkim w interesie samego przyszłego działkowca.

W czasie szkolenia, kandydat otrzymuje minimum wiedzy potrzebnej do rzetelnego wypełniania obowiązków, wynikających z ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD. Otrzymuje ponadto wiele cennych wskazówek w przedmiocie prowadzenia upraw i zagospodarowania działki. Ta wiedza, zdobyta na szkoleniu pozwala mu uniknąć błędów, a także konsekwencji z nich wynikających, a więc zapewnia mu bezpieczne użytkowanie działki, bez wchodzenia w konflikt z obowiązującym prawem.

W czasie szkolenia uczestnik poszerza swoje horyzonty, niezbędne do tego, by być dobrym członkiem stowarzyszenia ogrodowego.

Dalsze tajniki wiedzy będzie zgłębiał w praktyce i w czasie szkoleń specjalistycznych.

Wszelkie szkolenia działkowców finansowane są z  opłaty przewidzianej w statucie, którą wnosi działkowiec, z chwilą nadania mu prawa użytkowania dzierżawy działkowej. Dlatego podstawowy interes  prowadzonych szkoleń leży po stronie samego działkowca.

Zarząd ogrodu ma również interes, gdyż przeszkolony działkowiec, będzie postępował zgodnie z regulaminem ROD. Odpadną więc problemy z dyscyplinowaniem „niesfornych” oraz odpadną problemy z procedurami czasochłonnymi, a to pozwala zarządowi na zajęcie się innymi, istotnymi sprawami z punktu widzenia całego ogrodu działkowego. Unikamy wtedy zbędnej biurokracji i niepotrzebnych zadrażnień.

Związek, jako całość, mając wzorowych przeszkolonych na wstępie działkowców i dobrze zagospodarowane działki, nie naraża się na przykrości kierowanie pod adresem PZD, a nierzadko przyjmujące takie rozmiary, które wymagają rozstrzygnięcia sądowego.

Jednym słowem: podstawowe szkolenie, to interes wszystkich stron.

Dziwić więc może fakt, że w niektórych rejonach, frekwencja zapraszanych na szkolenie jest godna zastanowienia. Na organizację szkolenia idą określone środki, poświęca się czas a efektywność niewielka.

Niektóre zarządy ogrodów,  sprawę szkoleń traktują też dość swobodnie, bez określonego wymagania i dopilnowania, by kandydaci przeszli tę pierwszą szkołę. Chociaż wiedza zdobyta na pierwszym szkoleniu to i tak kropla w morzu, ale zawsze coś.

Szanujmy więc uchwały odnośnie szkoleń, szanujmy czas własny, szanujmy własne środki finansowe, w interesie nas wszystkich.

Zastanawiajmy się jak poprawić formy szkoleń i ich organizację, ale nie lekceważmy tej ważnej dziedziny naszego życia działkowego.

Tadeusz Jarzębak

Prezes OZ

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 63

Wczoraj 131

W tygodniu 931

W miesiącu 3239

Wszystkich 212553

Kubik-Rubik Joomla! Extensions