Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zgodnie z prawem natury ogrodowa infrastruktura od chwili powstania ulega systematycznej dekapitalizacji. Stąd też muszą istnieć mechanizmy odtwarzania wartości. Praktycznie następuje to w drodze konserwacji, remontów bieżących lub kapitalnych a w przypadku całkowitej utraty wartości lub nieopłacalność remontu, na drodze nowych inwestycji. Zabiegi przywracające żywotność infrastrukturze wymagają jednak określonych nakładów. Koszty odtwarzania majątku muszą być ponoszone przez jego użytkowników.

Fundusz remontowy funkcjonujący w PZD, jest właśnie takim urządzeniem – gromadzącym środki. Jak na razie to w ogrodzie na ten fundusz wpływają tylko środki z opłaty podwyższonej, ponoszonej jednorazowo, przy ustanawianiu prawa dzierżawy działkowej.

Jeżeli działka przechodzi z pokolenia na pokolenie, to raz poniesiona opłata podwyższona, nie obowiązuje następców. Uszczupla to dopływ środków na fundusz remontowy. Drobne kwoty z oszczędności rocznego budżetu ROD są znikome. Jednorazowa partycypacja na konkretne zadanie celowe jest jednak dużym wysiłkiem finansowym działkowca, czego trudno czasem niektórym działkowcom zrozumieć. Mylą, bowiem coroczne opłaty ogrodowe, które są corocznie konsumowane z opłatami partycypacyjnymi, które są konieczne w przypadku awarii lub wymaganego remontu.

Kiedy kasa ogrodu jest szczupła, z pomocą przychodzi Okręg lub Jednostka Krajowa w formie pożyczek lub dotacji. Pożyczki udzielane są z Funduszu Samopomocowego powstającego ze środków należnych Jednostce Krajowej.

Stąd na rozwój ogrodów najczęściej środków brakuje.

System obowiązujący powoduje cykliczność wydatków w ROD. Aby uniknąć spiętrzenia tych wydatków okresowo, dobry zarząd musi gromadzić środki na konserwację, przewidziane w opłatach rocznych i kiedy trzeba je uruchamiać na konserwację, obejmującą drobne naprawy do wartości 10% urządzenia.

Remonty obejmujące wydatki w granicach od 30% do 70 % powinny być finansowane właśnie z funduszu remontowego, gromadzonego z rocznych odpisów amortyzacyjnych i opłat uchwalanych przez walne zebranie członków ogrodów. Mając określone środki na funduszu remontowym – nie będzie zaskoczenia w przypadku np. awarii.

Na przykładzie własnych ujęć wodnych można stwierdzić, iż koszty odtworzenia nie zawsze występują w cenie wody i po kilku latach - problem, bo potrzeba środków na wymianę, a takowych nie ma. I tu powinna być rola funduszu remontowego.

W ogrodach, bardzo często następuje rozdrobnienie środków finansowych, na różnego rodzaju drobne zabiegi a efektu nie widać. Np. częsta wymian kilkumetrowych odcinków w ogrodzeniu, ani nie podwyższa jego wartości ani estetyki i tego typu zabiegi powinny być finansowane z opłat rocznych na konserwację. Natomiast remont znaczącego odcinka ogrodzenia przywraca jego żywotność w 100 % i te koszty powinny pochodzić z odpisów amortyzacyjnych.

Krajowa Rada, przyjmując uchwałę o utworzeniu funduszu remontowego w ROD, wychodzi naprzeciw racjonalnemu rozwiązaniu odnowy infrastruktury, co powinno być również powiązane z modernizacją infrastruktury i programem rozwoju ROD.

W roku 2019, w ogrodach odbywać się będą walne zebrania sprawozdawczo wyborcze, których zadaniem jest również uchwalenie programu na kadencję.

Warto, więc przemyśleć problem i uwzględnić w programie, odtwarzanie wartości majątku oraz rozwój ogrodu.

Robert Szymański

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 33

Wczoraj 232

W tygodniu 479

W miesiącu 5373

Wszystkich 203821

Kubik-Rubik Joomla! Extensions