Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zalecona nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) wywołana została koniecznością zrealizowania dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i w tym zakresie nie budzi kontrowersji.

Wątpliwości i obawy rodzą natomiast proponowane zmiany w ustawie, które można doczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 3108).

Projekt nowelizacji wchodzi zbyt późno w przedmiocie zmian dotyczących wygaśnięcia roszczeń o zwrot nieruchomości.

W ustawie brakuje zróżnicowania czasu w stosunku do zaistniałych przesłanek rodzących konieczność zwrotu nieruchomości.

Pomija się zupełnie możliwość skorzystania z obowiązującego w porządku prawnym instytucji w zakresie zasiedzenia nieruchomości.

Rozszerzenie ilości podmiotów, którym przysługuje prawo składania wniosków o zwrot nieruchomości, może niewspółmiernie zwiększyć skalę ilości wniosków, co z kolei naruszać będzie interes publiczny obywateli i samorządu.

Ogrody działkowe, tworzone były przed pół wiekiem na gruncie Skarbu Państwa. Jak Skarb Państwa wchodził w prawa posiadania nieruchomości, działkowcy takiej wiedzy nie posiadają.

Nowe sytuacje wywołane zmianami ustawy, mogą wprowadzić chaos w gospodarce nieruchomościami, tym bardziej, że niewspółmiernie proponuje się wzrost wnioskodawców, nawet w stosunku do spraw, które zostały rozstrzygnięte w świetle obowiązującego wówczas prawa, a które później zostało uznane jako niekonstytucyjne. Zmiany dotyczą również przypadków, gdy wywłaszczenie było na podstawie umowy potwierdzonej aktem notarialnym.

Cel, jaki został przez ustawodawcę założony w projekcie nowelizacji, może być osiągnięty jedynie cząstkowo regulując jasny termin przedawnień, ale jednoczesne wydłużenie terminu o 3 lata, powyżej granicy przedawnienia może naruszać istniejący porządek prawny i krzywdzić ludzi, którzy w dobrej wierze użytkowali nieruchomość, ponosząc nakłady, pochodzące z własnych środków. Mając zaufanie do istniejącego prawa, mogą dzisiaj znaleźć się w sytuacji utraty nie tylko prawa, ale także własnego majątku.

Z wystąpień niektórych posłów na posiedzeniach komisji sejmowych wynika, iż skłonni byli by przedłużyć ten dodatkowy okres nawet do 10 lat.

W okresie 30 lat po zmianie ustroju, właściciele mieli prawo skorzystania z drogi przewidzianej do zwrotu, jednak z wielu względów tego nie uczynili.

Z uwagi na ogromne zagrożenie interesu działkowców i ogrodów działkowych, apelujemy do Posłów o rzetelne rozważenie skutków proponowanych zmian w ustawie, uznanie instytucji przedawnienia, skrócenie do minimum dodatkowego terminu oraz równego traktowania byłych właścicieli jak też użytkowników nieruchomości w dobrej wierze. W przeciwnym razie otworzy się nowa droga do swobodnej „dzikiej prywatyzacji", a to nie leży chyba w interesie poprawy porządku prawnego.

Stanowisko kierujemy do Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Przewodniczącego Komisji Infrastruktury.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 9

Wczoraj 127

W tygodniu 254

W miesiącu 3357

Wszystkich 234261

Kubik-Rubik Joomla! Extensions