Polecamy:

Wieści z Okręgu

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie

W dniu 12.03.2018 roku w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie, przy frekwencji ponad 82%. Jak co roku w marcu myślą przewodnią było sprawozdanie merytoryczne i finansowe Okręgowej Rady PZD oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Okręgu PZD za rok 2017 i preliminarzy finansowych na rok 2018.

Więcej…

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie z wielkim niepokojem przygląda się procedowanemu przez Sejm RP projektowi ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Proponowane tam zmiany mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska działkowego umożliwiając likwidację kolejnych ogrodów działkowych.

Mimo kierowanych do Marszałka Sejmu i Posłów przez przedstawicieli działkowców wielu apeli i opinii prawnych a także propozycji zabezpieczenia społeczności działkowców przed negatywnymi skutkami proponowanej nowelizacji Posłowie zdają się być głusi na te głosy.

Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich Senatorów o szczególne pochylenie się nad tym projektem i dostrzeżenie płynących z niego zagrożeń dla wielu ogrodów działkowych i tysięcy działkowców. Poniżej przedstawiamy nasze sugestie co do zmian w proponowanym projekcie, które to zmiany zabezpieczyłyby interesy działkowców i ochroniły ogrody działkowe przed niepotrzebnymi likwidacjami.

Zgodnie z projektowanym art. 136 ustawy poprzedni właściciel będzie mógł żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części.

Ponadto projekt modernizuje procedurę zawiadomienia poprzedniego właściciela bądź jego spadkobierców o wykorzystaniu nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Zgodnie z projektowanym art. 142a przepisy art. 136 - 142 stosuje się odpowiednio do nieruchomości nabytych w drodze umowy zawartej na podstawie art. 114 ust. 1 tj. w drodze rokowań.

Proponowana zmiana rozszerza zatem dotychczasowe regulacje dotyczące możliwości żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Dotychczas z żądaniem takim mogła wystąpić jedynie osoba, która została wywłaszczona na podstawie ostatecznej decyzji o wywłaszczeniu, natomiast osoby, które w drodze rokowań zbyły nieruchomość w drodze umowy na rzecz organu administracji publicznej były pozbawione takiego prawa.

Zmiana ta jest niekorzystna dla działkowców i PZD, gdyż rozszerza ona krąg osób uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości przeznaczonej na inny cel niż określony w wywłaszczeniu.

W ocenie PZD Okręgu w Szczecinie winny być wprowadzone dodatkowe regulacje, które umożliwiałyby właściwemu organowi administracji publicznej w szczególnych sytuacjach, gdy zostały poczynione na taką nieruchomość znaczne nakłady, wypłaty odszkodowania w zamian za dokonanie fizycznego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, udziału w tej nieruchomości, części nieruchomości bądź udziału w tej części.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 80

Wczoraj 147

W tygodniu 1404

W miesiącu 4288

Wszystkich 195544

Kubik-Rubik Joomla! Extensions