Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 3.04.2019r. na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrzono senackie poprawki do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn). Senat, na skutek zainicjowanej przez PZD kampanii społecznej, w którą włączyli się działkowcy z całej Polski, zgłosił poprawki służące zminimalizowaniu ryzyka zaistnienia nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji wywłaszczonych nieruchomości. PZD starał się zachować aktywną rolę w procesie legislacyjnym. Dlatego w posiedzeniu komisji uczestniczyła delegacja Związku w składzie: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, oraz radcowie prawni Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki.

W trakcie krótkiej dyskusji minister Artur Soboń, reprezentujący resort Inwestycji i Rozwoju, zaapelował o poparcie propozycji Senatu. W wystąpieniu podkreślił, że jest ona zgodna z wnioskami wynikającymi z głosów działkowców. Przebieg obrad wskazywał na powszechny wśród posłów pozytywny odbiór zmiany zainicjowanej przez wystąpienia PZD. Przełożyło się to w wyniki głosowania. Komisje - bez głosu sprzeciwu – zawnioskowały do Sejmu o poparcie korekty zgłoszonej przez Senat. W tej sytuacji dokument trafi na plenarne posiedzenie Sejmu z wnioskiem o jego przyjęcie. 

Przypominamy, że w związku z kampanią społeczną prowadzoną przez PZD, 21 marca 2019r. Senat niemalże jednogłośnie skorygował, zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez działkowców, zapisy nowelizacji ugn dotyczące zasad zwrotu nieruchomości. Ich istota sprowadza się do skrócenia okresu, po którym zacznie obowiązywać reguła, że po 20 latach od decyzji wywłaszczeniowej wygasa możliwość żądania zwrotu nieruchomości wykorzystanej niezgodnie z celem wywłaszczenia.

Przepis ma celu usunięcie luki w prawie, skutkiem której był brak mechanizmu stabilizującego stosunki własnościowe w przypadkach najbardziej zadawnionych. W efekcie luki, po kilkudziesięciu latach niezakłóconego gospodarowania na nieruchomościach publicznych dochodziłoby do ich  reprywatyzacji. Zaznaczyć należy, że reprywatyzacja ta dotyczyła nieruchomości, których proces wywłaszczania odbywał się zgodnie z literą prawa. Podstawą takich roszczeń był sposób zadysponowania nieruchomością przez władze publiczne na późniejszym etapie. Stosowana obecnie wykładnia prawa powodowała, że roszczenia uwzględniano nawet, jeżeli w dacie zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości nie stanowiło to naruszenia obowiązującego wówczas prawa.

Problem dotyczył nie tylko terenów ogrodów działkowych, ale także obiektów publicznych, np. szkół, szpitali, obiektów sportowych itp., Zdarzało się,  że po kilkudziesięciu latach od ich wybudowania trafiały one do rąk spadkobierców byłych właścicieli, którzy nie mieli nawet obowiązku zwrócić kosztów naniesień.

Protesty działkowców wywołało właśnie nadmierne (aż 3-letnie) odroczenie wejścia w życie przepisów, które wygaszały możliwość zgłaszania żądania zwrotu nieruchomości (po 20 latach). Senatorowie uwzględnili stanowisko PZD. Zaproponowali kompromis, skrócenie okresu odroczenia do 1 roku.  Ostateczna decyzja w sprawie korekty należy do Sejmu.

BP

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 66

Wczoraj 130

W tygodniu 333

W miesiącu 2542

Wszystkich 220188

Kubik-Rubik Joomla! Extensions