Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Kampania sprawozdawczo wyborcza w ROD dobiegła końca, niemal wszystkie ogrody są po przeprowadzonych zebraniach. W organach statutowych ogrodów, nastąpiły zmiany, co pociąga za sobą przeprowadzenie szkoleń członków zarządów ROD. Takowe są sukcesywnie prowadzone w Okręgu, co tydzień dla innej grupy ogrodów.

Przed zarządami ROD, stoją zadania wyznaczone przez uchwały walnych zebrań, ale także i te zadania generalne nałożone ustawą o ROD i statutem PZD.

Oceniając w kilku zdaniach wstępnie należy stwierdzić, że nastąpił postęp organizacyjny, zarówno w okresie przygotowania zadań, ich przeprowadzeniu oraz w sporządzaniu dokumentacji. Niewątpliwie przyczyną tych korzystnych zmian, są dobre wytyczne przygotowane przez zarząd krajowy.

Były one bardzo pomocne dla zarządów, a przede wszystkim ujednoliciły procedury. Wszystkie ogrody z tego chętnie korzystają

Kolejny wniosek, który można wyciągnąć, to ogromna troska działkowców o sprawy ogrodowe ich przyszłość. Głosy w dyskusji były bardzo dojrzałe i przebija się w nich troska o dobro ogrodu.

Frekwencja, jak zwykle jest niewystarczająca. A szkoda, gdyż jest to jedna z form bezpośredniego kontaktu działkowców z zarządem ROD.

Cieszyć powinna wizja ROD w przyszłości, zawarta w programach na kadencję. Są one realne i czytelne.

Gorzej jest z aktywnością działkowców i chęcią do uczestniczenia w samo-rządzeniu się ogrodu. Bywało i tak, że propozycje do przyjęcia mandatu spotykały się z odmową. Trzeba pamiętać, że jesteśmy organizacją opartą o pracę społeczną, a więc wymagany jest udział członków w życiu tej naszej rodziny działkowej, co zresztą wyraźnie zapisane jest w statucie PZD.

Powierzenie mandatu, to wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie do czynnego udziału w pracach zarządu ogrodu. Praca ta jest zaszczytem, ale niesie za sobą także odpowiedzialność. Od umiejętnego pogodzenia tych obydwu czynników zależy dobro ogrodu. Stąd bywa, że wybór jest bardziej lub mniej trafny, ale nikt nie zwalnia z zadań, jakie coraz bardziej rosną przed ogrodem, a zwłaszcza w zakresie ich roli społecznej. Wymaga to głębokich przemyśleń ze strony nowych zarządów i przyjęcia kierunku ożywiana życia ogrodowego w szerokim aspekcie. Każda inicjatywa przybliżająca działkowca do spraw ogólnospołecznych jest cenna. Potrzeba jest szerokiej integracji wewnętrznej i zewnętrznej.

Krajowe władze prowadzą mądrą politykę wyznaczając strategiczne cele, a ogniwa okręgowe i ogrodowe mają je realizować w pełni. Z tej racji potrzebna jest wymiana doświadczeń, szerokiej dyskusji o pracach Związku, promocja dobrych wzorów, a przede wszystkim zaangażowania szerokiej grupy działkowców do realizacji, wówczas łatwiej będzie nowo wybranym zarządom, a to przełoży się na komfort korzystania z działki w ROD. Chodzi właśnie o tę harmonię i empatię w działaniu.

Wchodząc w nową kadencję z ogromnym dorobkiem, należy go pomnażać, chronić i zawsze mieć na uwadze dobro ogólne a nie zaściankowe zapatrywania i zamykanie się za wysokim żywopłotem na działce.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 188

Wczoraj 327

W tygodniu 1511

W miesiącu 6553

Wszystkich 265571

Kubik-Rubik Joomla! Extensions