Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W „Kurierze Szczecińskim” w dniu 11.10 br., ukazał się artykuł pt.: „Działkowy galimatias”. Artykuł ten dotyczy sporu o prawo dzierżawy działkowej, prowadzonego między Anną K. a Małgorzatą K. Spór powstał w wyniku zaistnienia dość dziwnej sytuacji, gdy Zbigniew K., jako użytkownik działki nr 104 w ROD Stoczniowiec, przeniósł 13.03.2017 r. prawo dzierżawy działkowej na Annę K.

Umowa przeniesienia tego prawa została potwierdzona notarialnie, zgodnie z obowiązującą procedurą ustawową. 15.03.2017 r., Anna K. złożyła wniosek w zarządzie ROD o zatwierdzenie umowy. 28.03.2017 r. Zbigniew K. zmarł. 4.04.2017 r., wniosek o przyznanie prawa do działki złożyła też Małgorzata K. – żona zmarłego Zbigniewa K.

Zarząd ROD Stoczniowiec w tej sytuacji przesłał pismem  11.05.2017 r., informację o odmowie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa dzierżawy działkowej dla Anny K. Pismo skutecznie doręczono 24.05.2017 r.

Zarząd ROD 5.05.2017 r., wygasił członkostwo zmarłego i uchwałą nadał członkostwo Małgorzacie K. 18.05.2017 r. została sporządzona umowa dzierżawy działkowej.

W tym stanie rzeczy, działanie zarządu było obarczone wadą, ponieważ wychodząc z założenia, że jako małżonce przysługiwało jej prawo do działki, należało przyjąć uchwałę o jej wstąpieniu w prawa, a nie zawierać nową umowę. Jeżeli uznano jej prawa członkostwa PZD, sprzed 2013 r., to po co nadawano jej członkostwo ponowie, bo to pozostaje w sprzeczności w stosunku do istniejącego prawa.

Ponieważ od złożenia wniosku przez Annę K, o zatwierdzenie umowy dzierżawy działkowej minęły 2 miesiące, a dokumenty poświadczające prawo żony były wysoce wątpliwe, Okręgowy Zarząd uznał, iż zostały spełnione warunki ustawy, przyznające prawo dla Anny K. i z tego względu należało unieważnić uchwałę zarządu ROD nadającą prawo do działki dla Małgorzaty K.

Małgorzata K. złożyła jednak odwołanie od uchwały Okręgowego Zarządu i w momencie, gdy Zarząd Krajowy nie podzielił zdania Okręgowego Zarządu, przyznając rację Małgorzacie K., Okręgowy Zarząd był zmuszony unieważnić uchwałę zarządu ogrodu, którą zatwierdzono umowę przeniesienia prawa dzierżawy działkowej, przez Zbigniewa K. na Annę K.

Dwóch użytkowników jednej działki nie mogło być.

Sprawa nie została jednak na tym zakończona, zarówno adwokat jednej i adwokat drugiej strony zaczęli słać pisma do Zarządu Krajowego, przedstawiając coraz to nowe okoliczności zdarzeń, o których ani Okręgowy Zarząd ani zarząd ROD dotąd nie miał wiedzy.

Sprawa jest na tyle skomplikowana, iż właściwym do rozstrzygnięcia sprawy pozostaje Sąd.

Należy zaznaczyć, że spór dotyczy tylko i wyłącznie prawa dzierżawy działkowej. Nie dotyczy natomiast spraw majątkowych, co do rozstrzygania których PZD nie posiada kompetencji.

Autor artykułu, nie znając szczegółów, dość pochopnie ocenia tempo załatwiania spraw oraz sugeruje czytelnikowi, własne oceny, które mijają się z prawdą, a dotyczą one nierespektowania przez Tadeusza Jarzębaka uchwał podejmowanych przez „centralę”.

Przytaczanie nazwisk, którym przypisuje się nieprawidłowe działanie wymaga sprostowania, o co wystąpi Okręgowy Zarząd.

Ponadto, w Polskim Związku Działkowców obowiązują procedury, iż uchwały organów podejmuje się kolegialnie, a nie jednoosobowo, jak sugeruje autor.

Należy ubolewać, iż artykuł nie wyjaśnił czytelnikom problemów, a sugeruje negatywną ocenę podejmowanych działań, na co nie może być zgody, gdyż artykuł jest nacechowany, delikatnie mówiąc brakiem życzliwości.

Autor artykułu, nie znając prawa, dopuścił się szeregu błędów:

* Zbigniew K. nie był właścicielem działki, a jedynie użytkownikiem.

* Małgorzata K. nie przejęła działki od Anna K., i nie zaczęła na niej swobodnie gospodarować, gdyż Anna K. uporczywie utrudniała jej przejęcie działki, co skutkowało kolejnymi skargami ze strony Małgorzaty K.

* uchylanie uchwał miało pełną podstawę prawną, w sytuacji, gdy dochodziło do konfliktów

* nikt w PZD nie posiada takiej władzy sprawczej, aby jednoosobowa podejmował decyzje i bez opinii prawników

* przyczyną zawiłości było również to, iż zarząd ROD nie konsultował swoich decyzji z organem nadzoru, a odpowiednie materiały zarządy dostarczały na interwencję Okręgowego Zarządu, gdy zachodziła takowa potrzeba.

 * W spawach sprostowania Okręgowy Zarząd postąpi zgodnie z przepisami prawa prasowego.

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 178

Wczoraj 327

W tygodniu 1501

W miesiącu 6543

Wszystkich 265561

Kubik-Rubik Joomla! Extensions