Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie jest procesem złożonym i powolnym. Podejmując ten temat nie można kierować się wyłącznie realizacją jednego zagadnienia, działania w tym zakresie powinna cechować kompleksowość i adekwatność do sytuacji ogrodu i występującym w nim problemów. Recepty na stuprocentowe bezpieczeństwo nie ma, w dużej mierze zależy od naszej czujności oraz czujności naszych sąsiadów.

Poziom bezpieczeństwa w ogrodzie w głównej mierze zależy od inwencji i inicjatywy całej społeczności ogrodu, podnosi komfort działkowca do korzystania z działki, wpływa również na rozwój ogrodu.

Okresem szczególnie niebezpiecznym dla każdego Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest bieżący okres jesienno – zimowy, kiedy praktycznie ogrody są zazwyczaj puste. Wówczas pod nieobecność działkowców dochodzi do największej liczby negatywnych zjawisk w ogrodzie.

Negatywne zjawiska najczęściej dotyczą:

- kradzieży i włamań do altan, w których pozostawiony jest sprzęt jak i różne narzędzia działkowców;

- koczowanie ludzi bezdomnych w altanach, co niejednokrotnie przez podgrzewanie się prowadzi do zgonów w wyniku zaczadzenia i spalenia się altanki;

- licznych aktów wandalizmu mienia i urządzeń znajdujących się w ogrodzie.

Każdy zarząd ROD powinien prowadzić rejestr wszystkich zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa w ogrodzie. Informacja ta powinna być częścią składową corocznego sprawozdania z działalności zarządu i przedstawiana na walnych zebraniach. Wówczas istnieje realna możliwość ich analizy i oceny czy są to zjawiska wzrastające czy też malejące w ogrodzie.

Dlatego należy przypominać i apelować do działkowców o:

- częsty dozór altan i działek szczególnie w okresie zimowym ze strony działkowców;

- zwracanie uwagi nie tylko na swoją działkę, ale zainteresowanie się też działkami najbliższych sąsiadów oraz zacieśnianie komunikacji międzysąsiedzkiej;

- zgłaszanie wszystkich przypadków dostrzeżenia bezdomnych i innych nieznanych osób zarządom ROD, policji i straży miejskiej.

Właściwe zabezpieczenie altan przed włamaniem poprzez zastosowanie solidnych drzwi i zamków oraz funkcjonalne ogrodzenie zewnętrzne ogrodu utrudniające wejście i wyniesienie przedmiotów, na pewno jest znacznym utrudnieniem dla ich sforsowania przez sprawców.

 

Opracował:

Zbigniew Baran

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 4

Wczoraj 149

W tygodniu 857

W miesiącu 2504

Wszystkich 282862

Kubik-Rubik Joomla! Extensions