Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 13 stycznia 2020 roku w Szczecinie odbyła się trzecia z czteroczęściowego cyklu szkoleniowo – instruktażowego narada zorganizowana przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. W naradzie wzięli także udział członkowie OKR PZD Zastępcy Przewodniczącego Kazimiera Wadowska i Marcin Cis, Członkinie Teresa Lewandowska i Krystyna Soroczyńska, członek Krzysztof Kowalik oraz Księgowa OFK Pani Katarzyna Seweryn.

Uczestnikiem narady był też Radca Prawny jednostki Terenowej PZD w Szczecinie mecenas Michał Tera. Naradę szkoleniową podobnie jak poprzednie prowadził Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pan Eugeniusz Rabuski.

Na zaproszenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD gościem była Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani inż. Maria Fojt oraz Prezes Okręgu PZD w Szczecinie mgr Tadeusz Jarzębak. Pani Przewodnicząca zabierając głos szczegółowo przybliżyła uczestnikom narady na czekające w 2020 roku zadania pionu rewizyjnego, rolę, obowiązki i kompetencje Komisji Rewizyjnych ROD. Prezes Okręgu zabierając głos szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację w PZD i Okręgu Szczecińskim PZD. Zarówno Pani Przewodnicząca jak też Pan Prezes odpowiedzieli na wiele zadawanych przez uczestników narady pytań. Szczególnie należy podkreślić wypowiedzi Pani Przewodniczącej, z którą uczestnicy narady prowadzili rozmowę w formie dyskusji. Zabierający głos uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie poruszone tematy zarówno w działalności merytorycznej jak również wynikających z zadań, jakie stojących przed organami kontrolnymi w PZD. Pani Przewodnicząca wskazała, że Członkowie Komisji Rewizyjnych działających w ogrodach niezależnie od swoich obowiązków również swoim działaniem, swoim zaangażowaniem mają bezpośredni wpływ na rozwój PZD na rozwój ruchu działkowego w Polsce. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD szczegółowo omówił zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji statutowo-organizacyjnej w ROD. Przedstawił wzory takich dokumentów.  Omówił zasady prowadzanych kontroli i rozpatrywanych skarg przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgową Komisję Rewizyjną.                                                                                                

W dalszej części odbywanej narady przystąpiono do omawiania poszczególnych bloków tematycznych.  Sprawozdawczość i Księgowość w ROD przedstawiła pracownica Ośrodka Finansowo – Księgowego Jednostki Terenowej PZD Pani Katarzyna Seweryn.  Omówiła pokrótce zasady rachunkowości w PZD, Zakładowy Plan Kont PZD i program DGCS. Przedstawiła, w jaki łatwy sposób, przejrzysty i czytelny prowadzić sprawy finansowe ROD. 

Członek OKR Pani Teresa Lewandowska wskazała na często popełniane błędy, jakie są spotykane przy badaniu sprawozdań finansowych, przy prowadzeniu dokumentacji finansowej w ROD.

Członek OKR Pani Krystyna Soroczyńska szczegółowo i w bardzo przystępny sposób omówiła ochronę danych osobowych w PZD oraz zadania w tym zakresie dla jednostek zarządzających oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacyjnych Związku.

Nie zabrakło rzeczowej dyskusji oraz szeregu pytań ze strony uczestników narad, na które referujący poszczególne tematy udzielali wyczerpujących odpowiedzi z cytowaniem przykładów. Prowadzone narady jak odbyte dwie poprzednie prowadzone były w sposób wizualny. Każdy temat wraz z odpowiednimi dokumentami, uchwałami wzorami protokołów przedstawiany był na slajdach. Każdy z uczestników narad szkoleniowych otrzymał przedstawioną tematykę szkolenia w wersji elektronicznej, aby móc na bieżąco korzystać z zawartych w nich dokumentach. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD poinformował, że wszelkie materiały będą dostępne również na stronie internetowej Okręgu Szczecińskiego PZD w zakładce Do pobrania - Dla organów ROD zamieszczono Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD. Realizując plan narad szkoleniowych Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD poinformował, że ramach cykli szkoleniowych w dniu 22 stycznia 2020 roku odbędzie się czwarta kolejna narada. Okręgowa Komisja Rewizyjna zorganizuje dodatkowe narady. Wynikają one z potrzeby przeszkolenia Przewodniczących, którzy z uwagi na pracę zawodową czy też choroby nie mogli w odbytych wziąć udziału.

Na zakończenie Przewodniczący OKR podziękował za udział i merytoryczną dyskusję. Szczególnie serdecznie podziękował za udział w naradzie Pani Marii Fojt Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Wszystkim uczestnikom narady w imieniu Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej z okazji Nowego 2020 Roku złożył życzenia wszelkiej pomyślności niech ten rok spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania, obdarzy zdrowiem.

E.R.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 184

Wczoraj 327

W tygodniu 1507

W miesiącu 6549

Wszystkich 265567

Kubik-Rubik Joomla! Extensions