Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Lokatorzy bloków nr 91 a i b przy Wojska Polskiego od trzech lat mają problem z brakiem dojazdu. STBS zapewnia, że jest gotowe wkrótce to zmienić. Trzy lata temu sprzedali nielegalnie bramę wjazdową na podwórko przy ulicy Wojska Polskiego 91 a i b i od tej pory nie mają zamiaru zrobić nam nowego wjazdu, a my opał mamy sobie ręcznie nosić? - taki sygnał pojawił się na naszym portalu stargard.naszemiasto.pl

Poprosiliśmy Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o wyjaśnienia. Czytamy w nich: - Wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców budynków przy ul. Woj ska Polskiego 91a i 91b, że dojście i dojazd do nieruchomości jest obecnie, za zgodą wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 91, zabezpieczone i odbywa się przez prześwit bramowy stanowiący własność tej wspólnoty. Jej członkowie wyrazili zgodę na udostępnienie przejścia i przejazdu mieszkańcom budynków nr 91a i 91b do czasu wybudowania drogi dojazdowej do działki stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Stargard oraz właścicieli lokali w budynku nr 91. Z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców tego budynku, jaką niesie za sobą codzienne korzystanie z przejazdu, właściciele nieruchomości zdecydowali o ograniczeniu z jego korzystania tylko w uzasadnionych przypadkach, np. dowiezienia opału. Ograniczenia te dotyczą zarówno mieszkańców budynków nr 91 a i b jak i nr 91.

STBS wspólnie z wydziałem gospodarki nieruchomościami UM w grudniu 2017 r. rozpoczęło działania mające na celu stworzenie możliwości dojazdu i dojścia do nieruchomości przez teren, który obecnie stanowi teren Godzinnych Ogrodów Działkowych. Do ich wykonania konieczne było uzyskanie zgody Polskiego Związku Działkowców na przekazanie części działki będącej w użytkowaniu wieczystym przez ROD. Decyzją z 29.09.2019 r. Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców wyrażono zgodę na likwidację części Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej. Na wniosek PZD z 29.11.2019 r. została wydana 19.12.2019 r. decyzja zatwierdzająca podział działki. Stała się ostateczna 07.01.2020 r. Przekazano ją do wydziału geodezji stargardzkiego starostwa celem ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków.

Uzyskane dotychczas zgody oraz wydane decyzje umożliwiają podjęcie dalszych kroków, tj. wypłatę odszkodowań dla działkowca i PZD, notarialne przekazanie wydzielonej działki, zakończenie prac projektowych zjazdu z ulicy Wojska Polskiego do działki.

STBS zapewnia, że jest przygotowane do zrobienia zjazdu w czasie trzy miesiące od chwili przejęcia nieruchomości.

 

Emilia Chanczewska

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 155

Wczoraj 181

W tygodniu 522

W miesiącu 3798

Wszystkich 289395

Kubik-Rubik Joomla! Extensions