Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczecinie po zapoznaniu się z tekstem ustawy Prawo budowlane znowelizowanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 stycznia 2020 roku, w którym wprowadza się legalizację samowoli budowlanej są oburzeni i przeciwni jej wprowadzeniu. Legalizacja ta ma dotyczyć również altan działkowych na terenach zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Wyrażamy  zdecydowany sprzeciw wobec takim rozwiązaniom prawnym.

Dopuszczenie do legalizacji rozwiązania dotyczącego  abolicji  budowlanej  wnosi  przekaz dla społeczeństwu, że faworyzowane są osoby, które świadomie i  w poczuciu bezkarności łamią obowiązujący porządek prawny. Dla jednych działkowców wynikająca z ustawy o ROD definicja altany działkowej będzie obowiązkowa a dla innych łamiących w przeszłości prawo nie. Czy w ten sposób świadomie nie zapomina się o osobach przestrzegających prawa? Czy zatem kombinatorów łamiących prawo utwierdza się w ich przekonaniu, że ich postępowanie było właściwe? Stanowisko nasze wynika z potrzeby zabezpieczenia interesów i elementarnego poczucia sprawiedliwości zdecydowanej większości działkowców. Tych działkowców i ogrodów, które w swym działaniu zawsze kierowały się zasadą przestrzegania prawa. Uważamy, że korekta przyjętych rozwiązań w zakresie legalizacji samowoli budowlanej jest niezbędna i winna uwzględniać propozycje zgłoszone przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w stanowisku z dnia 23 stycznia b.r. skierowanym do Senatu RP.  

A P E L U J E M Y do Marszałków obu Izb Parlamentu RP oraz posłów i senatorów o wyłączenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych z abolicji względnie uwzględnienie zgłoszonych propozycji.                                                                                            

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną kierujemy do: 

1.Marszałka Sejmu RP  

2.Marszałka Senatu RP 

3.Senackiej Komisji Infrastruktury. 

4. Prezesa PZD 

Szczecin, dnia 3.02.2020 rok.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 158

Wczoraj 181

W tygodniu 525

W miesiącu 3801

Wszystkich 289398

Kubik-Rubik Joomla! Extensions