Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 13 lutego br. Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która m. in. przewiduje uproszczoną legalizację ponad 20-letnich samowoli budowlanych. Uchwalona nowela zawiera poprawkę senacką, która wyklucza taką legalizację wobec wszelkich obiektów na terenach działek w ROD. Tym samym Parlament w pełni uwzględnił postulaty polskich działkowców, którzy protestowali przeciwko pierwotnie przyjętym zapisom nowelizacji. Umożliwiały one uproszczoną legalizację samowoli również na terenach działek rodzinnych. Rodziło to poważne niebezpieczeństwo dla ROD.

Wskutek zakładanej legalizacji zostałyby bowiem zamienione w dziwaczne twory, które przestałyby pełnić funkcję ogrodów działkowych. Tym samym - chroniąc interesy niewielkiej grupki osób łamiących prawo - istniało realne niebezpieczeństwo naruszenia praw licznych działkowców, którzy od lat respektowali obowiązujące prawo. Wszak zdarza się, że samowole stają się pretekstem dla żądań likwidacji ROD. Co więcej, pierwotne przepisy nowelizacji całkowicie ignorowały starania zarządów ROD, które sumiennie realizowały ustawowy obowiązek zgłaszania nadzorowi budowlanemu samowoli. Często realizacja tego obowiązku wiązała się z ryzykiem. Dopełniając go, społeczni działacze stawali się celami ataków ze strony łamiących prawo. Nierzadko przybierały one postać zamachu na ich zdrowie i majątek – niszczono im działki, podpalano altany. Dlatego tak oburzające było zignorowanie skutków tych zgłoszeń i zamiar legalizacji samowoli, które niszczą samą istotę ROD.

Na powyższe aspekty Krajowy Zarząd zwracał uwagę w swoim stanowisku PZD już 30 maja 2019 roku. Niestety, tempo prac w Sejmie uniemożliwiło merytoryczną dyskusję nad uwagami Związku. W tej sytuacji propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem złożono senatorom. Krajowy Zarząd PZD zaapelował też do jednostek terenowych i działkowców o zaangażowanie się w kampanię na rzecz zmian. Odpowiedź na ten apel okazała się natychmiastowa. W krótkim czasie skierowano ponad 130 listów, protestów, apeli i stanowisk od organów okręgowych, ROD oraz pojedynczych działkowców.

Tak powszechny odzew wyrażający jednoznaczny pogląd samych zainteresowanych spotkał się z pozytywną reakcją ze strony parlamentarzystów. Już na etapie prac senackich, przewodniczący Komisji Infrastruktury senator Jan Hamerski zgłosił poprawkę, która wyłączyła stosowanie uproszczonej legalizacji do samowoli budowlanych na działkach w ROD. Poprawka ta została następnie uchwalona przez Senat i przyjęta przez Sejm, który ostatecznie uchwalił nowelizację Prawa budowlanego. Teraz nowela czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Tym samym działkowcy i ich Związek odnieśli wielki sukces. Udało się pomyślnie doprowadzić do uchwalenie zapisu, który zabezpiecza polskie ogrody przed degrengoladą związaną z legalizacją samowoli budowlanych, będących zmorą dla respektujących prawo działkowców. W efekcie uchroniono szereg ogrodów przed zamianą w zwykłe slumsy. Być może uratowano też całą masę innych ogrodów – dopuszczenie legalizacji w ROD mogłoby wywołać swoisty efekt domina w postaci zalewu kolejnych samowoli lokalizowanych na działkach w nadziei na kolejną akcję legalizacyjną. Po raz kolejny zatem wykazano, że działkowcy - zrzeszeni w swoim Związku - są liczącą się grupą, która potrafi skutecznie bronić słusznych interesów służących nie tylko im samym, ale również całemu społeczeństwu.

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa 14 lutego 2020 r.

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 155

Wczoraj 181

W tygodniu 522

W miesiącu 3798

Wszystkich 289395

Kubik-Rubik Joomla! Extensions