Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Z uwagi na podjęte decyzje, pozwalające na przesunięcie terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD do 31 lipca br., wiele pytań kierowanych jest do biura Okręgu PZD w Szczecinie - jak mają postępować zarządy ROD w konkretnych sytuacjach?

Okręgowy Zarząd wyjaśnia, że zgodnie ze statutem PZD, organem zwołującym walne zebranie jest zarząd ROD i w tym względzie decyzja o faktycznym terminie przeprowadzenia walnego zebrania należy wyłącznie do zarządu ogrodu.

Ponieważ w wielu ogrodach, podjęte zostały decyzje o zwołaniu walnego zebrania i wysłane zostały zaproszenia do działkowców, zgodnie z procedurą statutową, należałoby zaproszenie takie traktować, jako aktualne, a zmiany dotyczą jedynie terminu odbycia się zebrania.

Forma powiadomienia o odwołaniu zebrania oraz powiadomienie o nowym terminie należy do zarządu (każdy dostępny sposób jest dopuszczalny, byle by był skuteczny: poczta elektroniczna, strony internetowe, smsy, bezpośrednia informacja, ogłoszenia, itp.).

Jeżeli się zdarzy, że działkowiec nie został skutecznie powiadomiony o odwołaniu zebrania i przybędzie na określony termin, należy go poinformować o odwołaniu zebrania, zachowując wszelkie środki ostrożności zalecane w publicznych komunikatach.

W zależności od rozwoju sytuacji należy podejmować decyzje mając jednak na względzie bezpieczeństwo, daleko idące dla zdrowia działaczy, działkowca i całych rodzin.

Zapoznawanie się z wyłożonymi materiałami ma charakter indywidualny i należy do decyzji działkowca.

Zarząd ogrodu powinien brać pod uwagę wszystkie aspekty sytuacji i reagować elastycznie.

Okręgowy Zarząd, zwraca jednocześnie uwagę zarządów, na osoby zamieszkujące w altanach, by reagować na każdy niepokojący sygnał i podejmować decyzje ograniczające rozszerzanie się epidemii (informacja, higiena i profilaktyka zalecane publicznie w mediach).

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 2

Wczoraj 149

W tygodniu 855

W miesiącu 2502

Wszystkich 282860

Kubik-Rubik Joomla! Extensions