Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie - jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju.

 

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie działalności kolegiów prezesów

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie - jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju.

Funkcjonujące kolegia podejmują wspólne działania: pozyskują dotacje i finansowanie dla ogrodów ze strony samorządów, współpracują z organami samorządowymi w zakresie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie wywozu odpadów z terenów ROD i kosztów ponoszonych z tego tytułu przez działkowców, współpracują w sprawie opłat wodnych oraz wdrażania nowej ustawy prawo wodne, wdrażania programu DGCS PZD System,  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, współpracują z samorządami i służbami porządkowymi w kwestii bezpieczeństwa w ROD. W poprzednich latach organizowały i brały udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych wspólnie z samorządami i lokalną społecznością i wiele innych. Na początku bieżącego roku, gdy w parlamencie była procedowana ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane wiele kolegiów prezesów  przedstawiło swoje stanowisko  w tej sprawie i przekazało parlamentarzystom, Marszałkowi Sejmu i Senatu RP oraz Ministrowi Infrastruktury.

Krajowy Zarząd PZD docenia zaangażowanie i podejmowane przez kolegia działania. Korzyści płynące ze wspólnej pracy prezesów zarządów ROD w kolegiach są bardzo wymierne z punktu widzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz całego Związku. Jednak nie wszystkie powołane przez okręgowe zarządy PZD kolegia podjęły działalność nie czerpiąc przykładu z tych, które zyskały wiele dla swoich ogrodów i działkowców.

            Krajowy Zarząd PZD uważa, że korzyści płynące z powołania i funkcjonowania kolegiów są tak wymierne w sensie finansowym i wizerunkowym, że należy dążyć do ich tworzenia tam, gdzie jeszcze nie zostały powołane. Wspieranie się, wymiana doświadczeń w każdej dziedzinie funkcjonowania ogrodów działkowych, wspólne działanie prezesów i wspólna reprezentacja PZD przed lokalnym samorządem terytorialnym są nie do przecenienia i warto do tego przekonać te zarządy ROD, które jeszcze nie działają w kolegiach.

            Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o utrzymywanie ciągłości funkcjonowania w czasie trwania stanu epidemii przy zastosowaniu obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wprowadzonych zarówno przez organy państwa, jak i Krajowy Zarząd PZD. Jednocześnie w tym wyjątkowym okresie w kraju, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o wsparcie zarządów ROD wchodzących w ich skład w zakresie docierania i przekazywania podstawowej wiedzy dotyczącej PZD, funkcjonowania ROD i zagospodarowania działek w ROD nowym działkowcom, z uwagi na to, że w bieżącym roku stan epidemii może sprawić, iż okręgowe zarządy i zarządy ROD nie będą w stanie zorganizować i przeprowadzić szkoleń dla nowych działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do prowadzenia działalności w kolegiach prezesów i pośredniczenia w kontaktach ROD z samorządem lokalnym. Wspólna walka od dobro ogrodów i działkowców, jak pokazały wieloletnie doświadczenia Związku, przynosi efekty.

 

 

 Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 17

Wczoraj 144

W tygodniu 17

W miesiącu 4401

Wszystkich 289998

Kubik-Rubik Joomla! Extensions