Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 06.05. br Okręgowa Rada odbyła swoje kolejne w kadencji posiedzenie w trybie on-line. Wcześniejszy termin posiedzenia nie był możliwy do realizacji ze względu na rygory obostrzeń spowodowane pandemią.

W posiedzeniu udział wzięło 23 członków (79,31%) oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Po przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku dziennego.

Omówione zostało sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za II półrocze 2019 roku. Materiały do tego punktu oraz pozostałych otrzymali wszyscy członkowie Okręgowej Rady.

W dalszej kolejności Prezes Okręgu omówił aktualna sytuację w PZD z uwzględnieniem okręgu szczecińskiego oraz ocenił sytuację formułując wnioski do dalszej pracy.

Przewodnicząca komisji ds. promocji – pani Teresa Napiórkowska przygotowała i omówiła materiał dotyczący problemu możliwości szerszego promowania PZD.

Rozwój ogrodów w oparciu o materiał przygotowany przez komisję ds. rozwoju, którą kieruje wiceprezes Okręgu Czesław Skonecki omówił prezes Okręgu podkreślając już dokonujące się zmiany w ilości zagospodarowania działek na terenie Szczecina.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz preliminarze finansowe na rok 2020 omówiła szeroko Główna Księgowa Okręgu z przedstawieniem materiałów w sposób wizualny. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej dokonał oceny sprawozdania merytorycznego, planu pracy oraz sprawozdania finansowego oraz preliminarzy wnioskując o ich przyjęcie przez Okręgową Radę PZD w Szczecinie.

W dyskusji głos zabrało 10 członków poruszając następujące problemy:

• obsługi prawnej dla ROD „Kotwica” w Świnoujściu w sprawie o opłatę,

• możliwość powołania OFK z terenu Świnoujścia i Stargardu,

• rozpatrzenia możliwości powiększenia ogrodu „Gryf” w Szczecinie o 30 działek,

• prowadzenie szkoleń nowych działkowców w okresie zagrożenia koronawirusem i szukania rozwiązania problemu,

• pracy kolegiów prezesów zarządów  w okresie pandemii,

• możliwości w rozpropagowaniu terenu mało atrakcyjnych, gdzie występują jeszcze rezerwy wolnych działek,

• pobieranie opłat za media bez uchwał walnych zebrań, w szczególności za śmieci,

• konieczności przyspieszenia dostarczania sprawozdawczych dokumentów finansowych wraz z opinią komisji rewizyjnej ogrodu.

Po dyskusji przyjęte zostały uchwały finansowe oraz w sprawie zwiększenia aktywności organów statutowych w popularyzacji ogrodnictwa działkowego oraz w sprawie wzmożenia realizacji „Otwartego Programu Rozwoju ROD”.

Po przyjęciu uchwał i omówieniu spraw różnych posiedzenie zostało zakończone.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 17

Wczoraj 144

W tygodniu 17

W miesiącu 4401

Wszystkich 289998

Kubik-Rubik Joomla! Extensions