Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Krajowy Zarząd PZD, aby reagować i podejmować decyzje, które zminimalizują działkowcom i ich rodzinom negatywne skutki obowiązującej w kraju epidemii, na każdym posiedzeniu omawia, analizuje i ocenia bieżącą sytuację w ROD. Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 roku Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z aktualną informacją przekazaną przez wszystkie Okręgi PZD dotyczącą sytuacji w ROD.

 

 

 

 

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii 

Krajowy Zarząd PZD, aby reagować i podejmować decyzje, które zminimalizują działkowcom i ich rodzinom negatywne skutki obowiązującej w kraju epidemii, na każdym posiedzeniu omawia, analizuje i ocenia bieżącą sytuację w ROD.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 roku Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z aktualną informacją przekazaną przez wszystkie Okręgi PZD dotyczącą sytuacji w ROD.

Z udzielonych informacji wynika, iż obecnie w ogrodach przeważają typowe sprawy związane z rozpoczęciem sezonu działkowego: uruchomienie wody, wywóz nieczystości i przeglądy urządzeń. Jak wynika z przekazanych informacji, w większości ogrodów zarządy ROD uruchomiły dostawy wody, co pozwala utrzymać uprawy na działkach.  

Pewnym problem dla działkowców – zwłaszcza osób starszych - jest wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych w formie przelewu bankowego z powodu niedostępności do bankowości elektronicznej i wieloletnich przyzwyczajeń. Jak wskazują zarządy ROD w niektórych przypadkach dochodzi również do pewnych nieprawidłowości we wnoszeniu zaliczek, bowiem wskazania KZ PZD interpretowane są przez działkowców, jako prawo do wnoszenia zaliczek w dowolnej kwocie. Zarządy ROD obawiają się natomiast, iż zaliczki w wysokości opłat ogrodowych ustalonych przez walne zebrania w 2019 roku mogą być niewystarczające na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania ROD wobec wzrostu kosztów usług. Dlatego niezwykle ważne jest, aby w tym trudnym czasie działkowcy  kierowali się zrozumieniem i odpowiedzialnością za swoje ogrody i wnosili zaliczki na poczet opłat ogrodowych. Pozwoli to utrzymać ich płynność finansową i regulowanie bieżących należności. Z informacji wynika również, iż z powodu mniejszej obecności działkowców w ogrodach zwiększyła się liczba włamań na działkach w ROD.

Zarządy ROD podejmują maksymalne działania, aby działkowcy otrzymywali aktualną informację o sytuacji w Związku i mogli w możliwie niezakłócany sposób korzystać ze swoich działek w ROD. Dlatego też, na tablicach informacyjnych publikowane są uchwały, komunikaty, stanowiska i apele Krajowego Zarządu PZD. Zarządy ROD starają się, tak organizować funkcjonowanie ogrodu i wprowadzać takie zabezpieczenia, aby możliwe było wnoszenie zaliczek na poczet opłat ogrodowych również w kasie ROD, tam gdzie warunki techniczne i organizacyjne na to pozwalają. Zarządy ROD również na bieżąco komunikują się z działkowcami za pomocą maili i telefonów. Zakładane są strony internetowe ogrodów w celu przekazywania aktualnych informacji. Niekiedy korzystają z pomocy służb porządkowych i sanitarnych  np. w przypadku odbywania kwarantanny na działce w ROD, przebywania na działce osób spoza ogrodu lub naruszania przez działkowców obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe.

Zarządy ROD w celu zapewniania funkcjonowania ROD odbywają swoje posiedzenia głównie zdalnie – on line. Oznacza to, że muszą podjąć wiele działań organizacyjnych i formalnych, aby podjęte decyzje zgodne były z obowiązującymi przepisami. Dlatego wydłużył się proces podejmowania niektórych decyzji.  

Okręgi poinformowały Krajowy Zarząd PZD, iż samorządy, które w swoich budżetach przewidziały dotacje dla ROD, podtrzymują swoją wolę i nie rezygnują z tych działań. Niekiedy informują tylko, że pomoc dla ogrodów przesunięta zostanie w czasie. Jest to bardzo dobra informacja, bowiem oznacza, iż inwestycje i remonty w ROD finansowane z dotacji samorządowych będą mogły być zrealizowane.

Z informacji Okręgów PZD wynika, iż Okręgowe Zarządy PZD utrzymują stały kontakt telefoniczny i mailowy z członkami zarządów ROD. Służą wsparciem i pomocą m.in. podejmując interwencje w przypadku, gdy podejmowane są próby ograniczania praw działkowców do korzystania z działek w ROD. Mimo ograniczenia kontaktów bezpośrednich do okręgów przekazywane są dokumenty, w tym sprawozdania finansowe ROD. Załatwiane są bieżące sprawy ogrodów i działkowców.

Krajowy Zarząd PZD oceniając obecną sytuację w ROD stwierdza, że działkowcy i zarządy ROD wykazują się dużym zrozumieniem dla obecnej sytuacji, stosują się do wprowadzonych obostrzeń i zasad obowiązujących w ROD. Zarządy ROD mimo utrudnień wykonują swoje zadania i służą działkowcom, za co należą się im słowa uznania i podziękowania. Wierzymy, że ten wyjątkowo trudny czas niebawem skończy się i działkowcy  oraz zarządy ROD będą mogły normalnie funkcjonowania i korzystać z dobrodziejstw swoich działek w ROD.

 

 

                                              Krajowy Zarząd

                                              Polskiego Związku Działkowców

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 185

Wczoraj 327

W tygodniu 1508

W miesiącu 6550

Wszystkich 265568

Kubik-Rubik Joomla! Extensions