Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Krajowy Zarząd PZD informuje, że uchwalono kolejne przepisy w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2 ”, które mogą mieć istotne znaczenie dla niektórych jednostek PZD, a zwłaszcza tych okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych, które zatrudniają większą ilość osób. 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

 

Krajowy Zarząd PZD informuje, że uchwalono kolejne przepisy w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej 2 ”, które mogą mieć istotne znaczenie dla niektórych jednostek PZD, a zwłaszcza tych okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych, które zatrudniają większą ilość osób. Chodzi mianowicie o nowe regulacje wprowadzone do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotowe przepisy umożliwiają skorzystania przez te jednostki z częściowego (50%) zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres marzec-maj 2020 r.

Z analiz dokonanych przez Biuro Prawne PZD wynika, że każda jednostka PZD, a w szczególności okręg oraz ROD, może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, o ile spełni trzy zasadnicze warunki.

Pierwszym warunkiem jest posiadanie przez daną jednostkę statusu „płatnika”. Oznacza to w efekcie, że dana jednostka PZD (np. ROD) musi być obowiązana do samodzielnego odprowadzania składek ZUS z tytułu zatrudniania poszczególnych osób, przede wszystkim w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeżeli więc taki obowiązek spoczywa na jednostce PZD, która z tego względu jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik, to spełnia konieczny (choć niewystarczający) warunek formalny do skorzystania z omawianego zwolnienia. Nie ma więc w tym zakresie znaczenia forma prawna danej jednostki. Istotne jest to, czy jest „płatnikiem”, czyli zatrudnia osoby i zgłasza je do ubezpieczenia (ZUS).

Jednak posiadanie statusu płatnika jest niewystraczające. Musi być bowiem spełniony kolejny warunek. W przypadku jednostek PZD do zwolnienia 50% uprawnieni są jedynie płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 49 osób. W praktyce więc chodzi o płatników, który zatrudniają od 10 do 49 osób, gdyż płatnicy zatrudniający maksymalnie 9 osób mogą skorzystać ze zwolnienia całkowitego (100%), o czym poinformowano wszystkie jednostki PZD w Komunikacie Krajowego Zarządu z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Przedmiotowe zwolnienie z opłacenia 100% należności z tytułu składek na ZUS za dany miesiąc  dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność::

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Ustalając liczbę osób (limit 49 osób) uwzględnia się wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia, niezależnie od rodzaju umowy. Zatem sumuje się zarówno pracowników (umowa o pracę), jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu form zatrudnienia.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, jednostka PZD może skorzystać ze zwolnienia, o ile złoży odpowiedni wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że zwolnienie nie przysługuje „z automatu”. Odpowiedni formularz oraz informacje o sposobach jego złożenia znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy tylko obowiązku odprowadzenie (uiszczenia) 50% składek od wypłaconych wynagrodzeń. Zatrudnionej  osobie nadal nalicza się wszystkie dotyczące składki i rozlicza w miesięcznych deklaracjach przekazywanych do ZUS . Dzięki temu zwolnienie nie wpływa na wysokość przypisanych do osoby składek i nie przerywa tzw. okresu składkowego.

 

                                                                                                           Krajowy Zarząd

                                                                                            Polskiego Związku Działkowców

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 194

Wczoraj 327

W tygodniu 1517

W miesiącu 6559

Wszystkich 265577

Kubik-Rubik Joomla! Extensions