Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W dniach 02-09 czerwca 2020 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 115 pkt 3 Statutu PZD dokonała badania zbiorczych sprawozdań finansowych ROD Polskiego Związku Działkowców Okręgu Szczecińskiego za 2019 rok.  Badania przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD bilanse ROD, rachunki zysków i strat ROD, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2019 rok. Sprawozdania sporządzone zostały na drukach obowiązujących w PZD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że wszystkie przychody i wydatki ROD przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującymi w PZD Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała również badania zbiorczych preliminarzy finansowych ROD, zbiorczych preliminarzy Funduszu Rozwoju ROD, zbiorczych preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD na rok 2020.

W dniu 9 czerwca 2020 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 21/IX/2020/OKR, która w § 2 stwierdza, że „Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 pkt.3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady PZD o przyjęcie zbiorczych sprawozdań finansowych ROD Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2019 rok i ich zatwierdzenie”.

W trakcie posiedzenia Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „B. Chrobrego” w Stargardzie, a także rozpatrzyła realizację kolejnych kontroli wynikających z planu pracy OKR w roku 2020.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD  inż. Eugeniusz Rabuski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 120

Wczoraj 171

W tygodniu 291

W miesiącu 3535

Wszystkich 298627

Kubik-Rubik Joomla! Extensions