Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniach 02-09 czerwca 2020 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 115 pkt 3 Statutu PZD dokonała badania zbiorczych sprawozdań finansowych ROD Polskiego Związku Działkowców Okręgu Szczecińskiego za 2019 rok.  Badania przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD bilanse ROD, rachunki zysków i strat ROD, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2019 rok. Sprawozdania sporządzone zostały na drukach obowiązujących w PZD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że wszystkie przychody i wydatki ROD przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującymi w PZD Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD dokonała również badania zbiorczych preliminarzy finansowych ROD, zbiorczych preliminarzy Funduszu Rozwoju ROD, zbiorczych preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD na rok 2020.

W dniu 9 czerwca 2020 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 21/IX/2020/OKR, która w § 2 stwierdza, że „Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 pkt.3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady PZD o przyjęcie zbiorczych sprawozdań finansowych ROD Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2019 rok i ich zatwierdzenie”.

W trakcie posiedzenia Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, omówiła przeprowadzoną kontrolę w ROD „B. Chrobrego” w Stargardzie, a także rozpatrzyła realizację kolejnych kontroli wynikających z planu pracy OKR w roku 2020.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD  inż. Eugeniusz Rabuski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 3

Wczoraj 234

W tygodniu 492

W miesiącu 1575

Wszystkich 275862

Kubik-Rubik Joomla! Extensions