Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

W dniu 9 września 2020 r. odbyło się uroczyste VI posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 roku. W tym roku po raz pierwszy w historii z powodu panującej wciąż epidemii choroby COVID 19, obchody Krajowych Dni Działkowa obchodzone były w postaci uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady.

Tegoroczne Krajowe Dni Działkowca z uwagi na sytuację spowodowana epidemią oraz tym, że ogrody w kulminacyjnym punkcie obowiązywania stanowiły jedyną enklawę swobodnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przebiegały pod hasłem:

„a nasze RODOS – zawsze bezpieczne i otwarte”

Uroczystość rozpoczął Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który powitał wszystkich obecnych, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia. W swoim wystąpieniu Pan Prezes nawiązał do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, przypomniał o licznych okrągłych jubileuszach, w tym również o tym, który obchodzić będziemy w przyszłym roku tj. okrągłego jubileuszu 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Pan Prezes przypomniał również o najważniejszych zagadnieniach, problemach i wyzwaniach z jakimi na przestrzeni lat Związek musiał sobie poradzić. Przypomniał również o bieżących sprawach, których kluczowe znaczenie dla istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest obecnie przedmiotem prowadzonych projektów i prac.

W ślad za wystąpieniem Prezesa Związku, wystąpienia pełne wspomnień z minionych lat, początków przygody z ogrodnictwem działkowym, a także nawiązujące do bieżących problemów i wyzwań wygłosili:

  1. Krystyna Mazurek – Okręg Mazowiecki
  2. Zdzisław Śliwa – Okręg w Poznaniu
  3. Edward Galus – Okręg Świętokrzyski
  4. Józef Romanowski – Okręg w Szczecinie
  5. Janusz Moszkowski – Okręg we Wrocławiu
  6. Jan Radoła – Okręg Śląski
  7. Mieczysław Kamiński – Okręg Pomorski
  8. Marian Pasiński – Okręg w Zielonej Górze

Wszystkie te przemowy połączył jeden zauważalny przez wszystkich element, wyrażanego ubolewania i żalu z powodu tego, że tym roku uczestnikom obchodów Krajowych Dni Działkowca nie było dane zgodnie z tradycją spotkać się osobiście. Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane na łamach najbliższego numeru Biuletynu Informacyjnego.

Pan Tadeusz Jarzębak I Wiceprezes PZD odczytał listę zawierającą nazwy ogrodów świętujących w tym roku swoje okrągłe jubileusze w tym aż 7 ogrodów obchodzących w tym roku jubileusz 100 i więcej lat istnienia, łącznie z najstarszym jubilatem ROD im. Czarnieckiego w Chorzowie obchodzącym jubileusz 115-lecia.

Następnie Skarbnik PZD Pan Piotr Gadzikowski przedstawił informację odnośnie wsparcia finansowego dla rodzinnych ogrodów działkowych uzyskanego ze środków zewnętrznych tj. głównie miast i gmin udzielających dotacji dla ROD w 2020 r. Na dzień dzisiejszy ze wsparcia finansowego pozyskanego od 116 miast i gmin skorzystały 433 rodzinne ogrody działkowe na kwotę blisko 6 mln złotych.

Zwieńczeniem tego punktu porządku obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków projektu Rezolucji Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD skierowanej do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020. W treści Rezolucji Organy Krajowe PZD odniosły się do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, problemu pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie ogrodów wskazując równocześnie na działania i decyzje Związku, które pozwoliły na funkcjonowanie struktur PZD, a przede wszystkim zapewniły ciągłość działania rodzinnych ogrodów działkowych. 

Krajowa Rada PZD podjęła również uchwałę nr 1/VI/2020 w sprawie nadania sztandaru dla ROD „Urodzaj” w Poznaniu, uchwała została podjęta jednogłośnie i z gratulacjami przekazana do ogrodu działkowego.

Krajowa Rada PZD mimo odświętnego charakteru VI posiedzenia zajęła się również merytorycznym tematem bardzo istotnego problemu w ogrodach działkowych, w więc tematem wody jako bezcennego źródła życia w ROD.

Przedmiotem obrad KR PZD były podstawowe problemy wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przekazanym stowarzyszeniu działkowemu PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W tej sprawie Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, które przesłane zostało do Ministra. Ponadto Krajowa Rada PZD zajęła się zagadnieniami dotyczącymi problematycznych kwestii związanych z wykładnią aktualnie obowiązującej ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania ROD.

Na zakończenie Pan Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za trud, wysiłek i zaangażowanie, dzięki którym udało się przeprowadzić Związek przez ten trudny i wymagający okres. Na tym obrady Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Krajowych Dni Działkowca zostały zakończone.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 14

Wczoraj 144

W tygodniu 14

W miesiącu 4398

Wszystkich 289995

Kubik-Rubik Joomla! Extensions