Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej w ROD wymaga od zarządu ogrodu określonej wiedzy i doświadczenia. 

Nie zawsze jednak udaje się pozyskać członka zarządu z wyboru o przydatnych kwalifikacjach w tej dziedzinie. Koniecznością więc jest wspieranie zarządu pracą aktywu powoływanego do komisji problemowej w sprawie zadań inwestycyjno- remontowych.

Polityka inwestycyjno-remontowa musi być objęta planowaniem. Nie mogą to być działania doraźne, przypadkowe -chyba, że dotyczą one sytuacji awaryjnych, kiedy musimy skorzystać z procedur protokołu konieczności i zarząd podejmuje stosowną uchwałę. 

Generalną zasadą jest, by zadania były ujęte w programie na kadencję. Wtedy każdego roku, kolejno w latach, kompleksowo i bez rozdrabniania zakresu robót, możemy realizować w danym roku wybrane zadanie, chyba że są to zadania wieloletnie wówczas realizujemy je etapami.

Zarząd ROD zanim przedstawi walnemu zebraniu członków wniosek i projekt uchwały do zatwierdzenia musi dokonać głębokiej analizy celowości, opłacalności i możliwości wykonawczych oraz zabezpieczenia finansowanego, popartego szczegółowymi kalkulacjami. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki analizy to podejmując decyzję o realizacji zadania zaczną się kłopoty, które prowadzą często do niepotrzebnych kosztów na które nie można sobie pozwolić przy szczupłości środków finansowych. 

Do najczęściej popełnianych błędów należą:

1. Nie do końca przemyślane zadanie, bez szczegółowego wyliczenie kosztów i rozpoznania rynku wykonawcy oraz własnych możliwości finansowych ogrodu. Podjęcie realizacji zadania nieprzygotowanego spowoduje perturbacje w trakcie jego realizacji. 

2. Brak koncentracji i kompleksowości. Remontów nie robi się co roku, powinien więc być wykonany całościowo, zakończony i rozliczony. Przy zadaniach wieloletnich zasadą taką dotyczy każdego etapu.

3. Podejmowanie zbyt wielu zadań spowoduje, że faktycznie zrealizowane zostaną tylko niektóre. Powoduje tylko chaos i zbyteczną papirologię.

4. Niedoszacowanie kosztów lub zawężony zakres rzeczowy jest często przyczyną aneksowania umów, rozciągnięcia robót w czasie a często wzrost kosztów i straty

5. Niewłaściwy nadzór techniczny. W konsekwencji błędy w realizacji i wzrost kosztów

6. Nieczytelne rozliczanie zadania zakończonego i zwiększenia wartości majątku trwałego ogrodu

7. Największym jednak błędem jest nieznajomość przepisów związkowych i brak ich stosowania w praktyce w zakresie zgłaszanie zadań do planu Okręgu, wyboru wykonawcy, zawarcia poprawnej umowy na wykonanie robot, przyjmowanie "ambitnych”  zadań na wyrost często bez pokrycia finansowego i bez partycypacji działkowców w kosztach zadania

W dobie, gdy na odtwarzanie starzejącej się infrastruktury możemy liczyć w zasadzie wyłącznie na środki własne nie możemy pozwolić sobie na nieprzemyślane, często podejmowane jednoosobowo decyzje, co w ostatecznym rachunku generuje koszty, skargi i z czego sobie należy zdawać sprawą ze także i odpowiedzialność za niegospodarność.

Okręg PZD w Szczecinie

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 9

Wczoraj 161

W tygodniu 381

W miesiącu 3046

Wszystkich 293506

Kubik-Rubik Joomla! Extensions