Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zarząd ROD „Botaniczne" działający w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 54 , reprezentujący działkowców użytkujących swoje działki na terenie ROD „Botaniczne" wyraża swoje zaniepokojenie i wątpliwości w sprawie tworzonej Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Pomimo zaproszenia do wcześniejszych konsultacji i rozmów, przedstawicieli naszego środowiska tj. działkowców zrzeszonych w PZD w przedmiotowej ustawie zaproponowano takie rozwiązania prawne, które pomijają prawa działkowców i PZD oraz zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wyrażamy nasze poparcie dla inicjatywy ustawodawczej jednak z przykrością stwierdzamy, że fakt pominięcia nas działkowców w rzeczowym projekcie stwarza zagrożenie nie respektowania naszych praw w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych.

Naszym zdaniem obecny kształt projektu specustawy zawiera lukę prawną ponieważ nie ujęte zostały w niej żadne zapisy zapewniające odszkodowania na rzecz działkowców w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy na terenach użytkowanych przez członków PZD.

Popieramy stanowisko Krajowej Rady PZD i OZ w Szczecinie, zgłoszone w ramach społecznych konsultacji i oczekujemy, że zgłoszone w imieniu działkowców zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji projektu Ustawy w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Zarząd ROD "Botaniczne" w Szczecinie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 107

Wczoraj 163

W tygodniu 422

W miesiącu 4211

Wszystkich 294671

Kubik-Rubik Joomla! Extensions