Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W tej trudnej obecnie sytuacji zagrożenia zdrowia, członkowie Kolegium Prezesów powiatu Myślibórz-Pyrzyce zdecydowali o zorganizowaniu spotkania konsultacyjnego. W dniu 10-10-2020 o godz. 11:00 spotkali się członkowie tegoż kolegium w świetlicy ROD „3 Maja” w Dębnie. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie: Prezes Tadeusz Jarzębak i Wiceprezes Prezes Józef Romanowski.

Po udzieleniu głosu, Pan Prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak podziękował przybyłym na spotkanie Prezesom Zarządów ROD z Barlinka, Myśliborza, Lipian i z Dębna. Pan Prezes zapoznał zebranych z aktualną sytuacją naszego Okręgu oraz zapoznał z bieżącą pracą Krajowego Zarządu PZD. Omówił najistotniejsze obecnie występujące problemy w codziennej pracy i zwrócił się do zebranych o podanie swoich pytań i ewentualnych ważnych dla Związku tematów.

Jest to godna i budująca postawa liderów ROD, którzy nadają kierunek i dynamikę pracy w ogrodach. Kontynuują stałą współpracę z lokalnymi samorządami. Efektem tej współpracy są otrzymane środki finansowe na modernizację ogrodów. Wsparcie finansowe otrzymały ogrody od Burmistrza Barlinka, Myśliborza a w trakcie rozpatrzenia jest sprawa w Lipianach.

Na słowa uznania zasługują wszyscy zebrani, ale szczególnie należy się podziękowanie Prezesom Zarządów ROD: Pani Stanisławie Chamskiej, Panu Karolowi Ilnickiemu oraz Panu Stanisławowi Łokietkowi.

Jesteśmy przekonani, że sytuacja w tej chwili wymaga zachowania pełnej mobilizacji i jedności naszych działkowców, działaczy i Zarządów ogrodów w działaniu. Tylko to pozwoli na osiągnięcie założonego celu w czasie pandemii dla dobra działkowców i dla ogrodnictwa działkowego.

Bądźmy razem w tym ważnym dla ogrodnictwa działkowego momencie i działajmy rozważnie i odpowiedzialnie.

                                                                                                            Wiceprezes Okręgu PZD Szczecin

                                                                                                                       Józef Romanowski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 111

Wczoraj 163

W tygodniu 426

W miesiącu 4215

Wszystkich 294675

Kubik-Rubik Joomla! Extensions