Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zarząd ROD Malwa w Szczecinie po zapoznaniu się z poprawkami wniesionymi przez Krajową Radę Polskiego Związków Działkowców do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - w pełni je popiera.

To, że ustawodawca „zapomniał" o zapisach w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13.12.2013 r., może być świadomym ograniczeniem praw do odszkodowania dużej grupy społecznej - nas działkowców.

Uważamy szczególnie za konieczność zrównanie uprawnień działkowców z grupą zawodową rolników w zakresie ponoszenia kosztów za pobór wód na potrzeby nawodnienia własnych działek.

Pragniemy zaznaczyć, że od dłuższego czasu sami działkowcy na swoich ogródkach nauczyli się już zbierać i magazynować wodę, wykorzystując ją do podlewania swoich działek.

Uwzględnienie zmian proponowanych przez Polski Związek Działkowców - uchroni nas działkowców i rodzinne ogrody działkowe przed negatywnymi skutkami, które mogą wywołać przepisy przyjęte w tworzonej ustawie - według nas niezgodne z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 r.

Apelujemy więc o przyjęcie w projekcie ww. ustawy - zgłoszonych propozycji zmian przekazanych przez władze Polskiego Związku Działkowców i utożsamiamy się z ich stanowiskiem oraz dopuszczenie PZD do współuczestnictwa w dalszych pracach legislacyjnych.

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu ROD „Malwa” w Szczecinie

Tadeusz Pabisiak

Do wiadomości:

1. Okręg w Szczecinie PZD

2. Krajowa Rada PZD      

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 38

Wczoraj 99

W tygodniu 38

W miesiącu 4205

Wszystkich 299297

Kubik-Rubik Joomla! Extensions