Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

 SZANOWNY   PANIE  PREMIERZE. Odstępstwo pobierania  opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez WODY POLSKIE Prawo wodne, jak i wydane na jego podstawie przepisy rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne nie zdefiniowały pojęcia celów rolniczych, którym posługują się przywołane  przepisy ustalające preferencyjną stawkę jednostkową opłaty zmiennej za usługi wodne za pobór wód podziemnych pobieranych w takim celu i na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

Rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska. Grunty, na których funkcjonują ogrody działkowe, zakwalifikowanych są w ewidencji gruntów, jako użytki rolne.

Rolnictwo to dziedzina gospodarki obejmująca uprawę ziemi i roślin.

Ogrody działkowe służą zaspokajaniu potrzeb działkowców i ich  rodzin w zakresie m.in. prowadzenia upraw ogrodniczych, przez które należy rozumieć uprawę warzyw (ogórki, pomidory, marchew, buraki, fasola, rzodkiewka itd.), zioła, drzewa owocowe, krzewy i rośliny ozdobne.

Tym samym z uwagi na ustawową funkcję działki ogrodowej, zużycie wody w rodzinnych ogrodach działkowych następuje w celu nawadniania upraw, w związku z czym należy zakwalifikować nawadniania upraw przez rodzinne ogrody działkowe, jako nawadniania na cel rolniczy.

Dodać należy, że  pobór wody nie powoduje obniżenia jej jakości, ani nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez państwo dodatkowych kosztów związanych z poborem, gdyż woda ta nie jest uzdatniana, a więc nie powstają wody z popłuczyn , a wykorzystanie wody w celu nawadniania upraw pozytywnie wpływa na środowisko, zapobiegając degradacji gleby.

Woda pobierana przez działkowca nie nadaje się do spożycia. Faktycznie nie nadaje się do żadnego innego celu niż podlewanie upraw. Oznacza to, że woda pobierana przez rodzinne ogrody działkowe pobierana jest na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

Pobór wód podziemnych dokonywany przez rodzinne ogrody działkowe, co do zasady powinien być uznany za pobór na cele rolnicze, bo służy realizacji działalności ogrodniczej- stanowiącej jeden z rodzajów działalności rolniczej.

Skoro zaś prowadzenie działalności rolniczej nie wymaga posiadania statusu rolnika, to z faktu, iż takiego statusu nie mają użytkownicy ogrodów w rodzinnych ogrodach działkowych, nie wynika, by wody podziemne pobierane w tych ogrodach co do zasady nie mogły być uznane że są  wykorzystywane na cele rolnicze.

Pobór wód do "celów rolniczych" to pobór, który ma służyć szeroko rozumianemu rolnictwu obejmującemu także ogrodnictwo, a więc uprawę warzyw, owoców, kwiatów i roślin ozdobnych.

Dla potrzeb niniejszej sprawy koniecznym jest także uznanie znaczenia pojęcia ogrodnictwa, które oznacza w języku polskim gałąź gospodarki rolnej obejmującą warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo itp. oraz umiejętność zakładania i prowadzenia ogrodów.

PANIE  PREMIERZE

Wadliwe i obowiązujące  prawo wodne spowoduje napływ tysiące spraw do rozpatrzenia w sadach w Polsce.

Mniej kosztownym jest poprawienie obowiązującego Prawa Wodnego które reguluje dotychczas, nieuzasadnione i wymuszone  opłaty wodne w rodzinnych ogrodach działkowych za pobór wody do celów  rolniczych.

W świetle powyższego zwracam się z prośbą o korektę

 

Z wyrazami szacunku i poważania pozostaje                        

 

inż. Józef  Romanowski

Szczecin 2020-11-08

 

Otrzymują:                                                     

Premier                                                               

Marszałek Sejmu

Wody Polskie

Prezes PZD

OZ PZD

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 42

Wczoraj 99

W tygodniu 42

W miesiącu 4209

Wszystkich 299301

Kubik-Rubik Joomla! Extensions