Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Mimo Covid-owych obostrzeń, w Świnoujściu, udało się upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Miasto zostało świątecznie udekorowane. Oprócz setek flag umieszczonych wzdłuż ulic, na klombach i skwerach pojawiło się mnóstwo kwiatów. To wynik akcji, w efekcie której miasto odkupiło nie sprzedane w związku z zamknięciem cmentarzy kwiaty. I choć władze nie zorganizowały oficjalnych obchodów to pod Pomnikiem Bohaterom Walk o Niepodległość, świnoujścianie, pojedynczo lub w małych grupach składali  swoje wiązanki.   

Od kilku lat, w miejskich uroczystościach, pod własnym sztandarem uczestniczą reprezentanci świnoujskich R.O.D. Tym razem nie było takiej okazji. Biało czerwonych symboli nie zabrakło za to na terenach Rodzinnych Ogrodów działkowych. Z inicjatywy Zarządów R.O.D. w otoczeniu działkowych świetlic pojawiły się narodowe symbole, przede wszystkim biało-czerwone flagi. Narodowe barwy powiewały także nad niejedną altanką.

Działkowcy pamiętają o Narodowych Świętach. Podobnie pieczołowicie pielęgnowana jest tradycja Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. Przy tej okazji warto jest przypomnieć, że historia zakładania pierwszych w Polsce ogrodów działkowych przeplata się z czasami odradzania się Rzeczpospolitej, a powstające ogrody, oprócz swoich rekreacyjnych funkcji pełniły także rolę integrującą polską społeczność na terenach zaborów, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Śląsku.

Tradycje te do dziś kultywują m.in. działkowcy założonego już w 1902 roku Ogrodu Działkowego im. Karola im. Marcinkowego w Gnieźnie,  i następnych powstających w Wielkopolsce w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Już za cztery lata Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim obchodzić będzie 200-lecie istnienia!

Spadkobiercami tych chlubnych tradycji jest dziś milionowa rzesza osób  zrzeszonych w Polskim Związku działkowców. I my, także w Świnoujściu, z podniesionym czołem jesteśmy beneficjentami świątecznej, narodowej dumy!

T. Napiórkowska

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 32

Wczoraj 99

W tygodniu 32

W miesiącu 4199

Wszystkich 299291

Kubik-Rubik Joomla! Extensions