Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Krajowa Rada PZD z uznaniem odnosi się do inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie rozpoczęcia procesu legislacyjnego mającego na celu uchwalenie Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Bezwzględnie konieczne są rozwiązania prawne , które będą przyczyniać się do zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych – w tym w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Proponowane przez Polski Związek Działkowców zmiany do w/w ustawy zawierają także propozycje zmian legislacyjnych  w ustawie Prawo Wodne, gdyż projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przewiduje m.in. nowelizacje prawa wodnego.

Wprowadzenie tych zmian jest istotne dla działkowców oraz funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, wręcz są one spełnieniem ich oczekiwań. Do Krajowej Rady PZD od dłuższego czasu napływają głosy działkowców i zarządów ROD, z których wyraźnie wynika, że problemem jest niejednolita wykładnia Prawa Wodnego, stosowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Polski Związek Działkowców dostrzegając te głosy podjął szereg działań mających na celu zmianę krzywdzących przepisów, m.in. poprzez dążenie do traktowania celu poboru wody w ROD jako celu rolniczego, wskutek czego działkowcy ponosiliby znacznie niższe opłaty.

Krajowa Rada PZD podczas posiedzenia w dniu 3 grudnia 2020 r. dokonała omówienia istotnej dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych problematyki związanej z zapisami Ustawy Prawo Wodne.

Wynikiem działań Krajowej Rady PZD, a także potwierdzeniem przyjętych przez nią kierunków postępowania są także ostatnie korzystne dla PZD i działkowców wyroki NSA, w których Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko PZD, wskazując, że działalność ogrodnicza, a zatem warzywnictwo, sadownictwo, uprawa ziół czy kwiatów mieści się w kategorii działalności rolniczej. Można mówić powoli o kształtowaniu się linii orzeczniczej w tym zakresie, co daje nadzieje, że kolejne toczące się przed NSA postępowania również będą zakończone z korzyścią dla ROD.

Działkowcy oraz Zarządy ROD wyrażają swoje poparcie dla proponowanych zmian w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nadsyłając do Resortu swoje stanowiska i opinie.

Krajowa Rada PZD pragnie zwrócić uwagę wszystkim organom PZD oraz działkowcom, którzy pragną zająć jeszcze stanowisko w tej sprawie, iż Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Wiślanej, które do tej pory było odpowiedzialne za prowadzenie projektu u.p.s.s. zostało rozwiązane Rozporządzeniem Rady Ministrów w dniu 7.10.2020 r. Kierowanie pracami nad projektem powierzone zostało Ministerstwu Infrastruktury. W związku z powyższym wszelkie dalsze wystąpienia prosimy kierować właśnie do tej jednostki pod adres ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Krajowa Rada PZD

Warszawa, 3.12.2020 r.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 75

Wczoraj 228

W tygodniu 1119

W miesiącu 3413

Wszystkich 321230

Kubik-Rubik Joomla! Extensions