Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Zgodnie z uchwałą nr 4/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie Funduszu Amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców  zasady funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego miały zostać wdrożone w PZD do dnia 1 stycznia 2021 roku. Rok 2020 miał być rokiem szerszej konsultacji wśród zarządów ROD i działkowców, kampanii informacyjnej w mediach związkowych i okresem na przygotowanie przejrzystych i niebudzących jakichkolwiek wątpliwości zasad funkcjonowania Funduszu. 

Rok 2020 miał być rokiem szerszej konsultacji wśród zarządów ROD i działkowców, kampanii informacyjnej w mediach związkowych i okresem na przygotowanie przejrzystych i niebudzących jakichkolwiek wątpliwości zasad funkcjonowania Funduszu. Ogrody działkowe są coraz starsze, większość z nich powstała w latach 80- tych, a więc wyposażenie tych ROD już dawno się zdekapitalizowało. Dlatego też Krajowa Rada PZD uznała za konieczne utworzenie odrębnego Funduszu, na którym będą gromadzone środki na odbudowanie przestarzałej infrastruktury, co przyczyni się nie tylko do lepszego wizerunku ROD i Związku wśród społeczności lokalnej i samorządowej, ale i będzie służyć przyszłym pokoleniom.

Jednakże podejmując taką decyzję nikt nie przypuszczał jakie zmiany nastąpią w 2020 roku, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Obecnie walczymy o zdrowie nasze i naszych rodzin, o miejsca pracy i godne życie stosując się do nakładanych przez rząd nakazów i zaleceń. Problemy z odbywaniem walnych zebrań z uwagi na wprowadzone ograniczenia organizacji zebrań, uniemożliwiły właściwe rozpropagowanie tematu wśród działkowców. Ciągle zmieniające się przepisy prawa wymusiły na Związku skupienie się na innych aspektach prawnych zmierzających do wdrażania zasad funkcjonowania ROD i Związku w innej rzeczywistości. Ponadto, wielomiesięczna pandemia wprowadziła znaczne zmiany w życiu gospodarczym wielu działkowców i całego społeczeństwa. Również rok 2021 jest na chwilę obecną niepewny i trudno orzec, jak będą przebiegać zebrania w przyszłym roku.     

Dlatego też w dniu 3 grudnia br. Krajowa Rada PZD jednomyślnie podjęła uchwałę, w której postanowiono nie wdrażać Funduszu Amortyzacyjnego od 1 stycznia 2021 roku. Prace nad mechanizmami jego funkcjonowania będą dalej prowadzone, jednakże na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy świat, a co za tym idzie działkowcy i ogrody, wrócą do normalności. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było odroczenie terminu wprowadzenia zasad funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego w Związku.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 3 grudnia 2020 r.

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 71

Wczoraj 228

W tygodniu 1115

W miesiącu 3409

Wszystkich 321226

Kubik-Rubik Joomla! Extensions