Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Grunty, na których funkcjonują ogrody działkowe, zakwalifikowane są w ewidencji gruntów, jako użytki rolne.

Pobór wód podziemnych dokonywany przez rodzinne ogrody działkowe, co do zasady powinien być uznany za pobór na cele rolnicze, bo służy realizacji działalności ogrodniczej- stanowiącej jeden z rodzajów działalności rolniczej.

Koniecznym jest także uznanie znaczenia pojęcia ogrodnictwa, które oznacza w języku polskim gałąź gospodarki rolnej obejmującą warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo, rośliny ozdobne  itp. oraz zakładanie i prowadzenie ogrodów działkowych.

Nowelizacja  obowiązującego Prawa Wodnego które to reguluje dotychczas, nieuzasadnione i wymuszone  opłaty wodne w rodzinnych ogrodach działkowych za pobór wody do celów  rolniczych wymaga zmiany.

Odstępstwo pobierania  opłat za pobór wody z własnych studni na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przez  WODY POLSKIE jest ze wszech miar zasadne. 

Uwzględniając powyższe, zwracamy się z prośbą  o nowelizację prawa wodnego w możliwie najkrótszym czasie.

Bardzo ważne jest, żeby dobrze wsłuchać się w to, co jest najważniejsze dla pokoleń  i wspólnie realizować zadania związane z  ochroną środowiska naturalnego i służące milionowej profilaktyce zdrowia w ogrodach działkowych.

Szczecin 2020-12-04                       

Z wyrazami szacunku i poważania pozostają                   

VICEPREZES                                               PREZES 

Okręgu PZD w Szczecinie                             Okręgu  PZD w Szczecinie

inż. Józef  Romanowski                                mgr Tadeusz Jarzębak

Otrzymują:

Premier RP             

Adresat

Prezes PZD

a/a

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 63

Wczoraj 188

W tygodniu 1286

W miesiącu 1286

Wszystkich 312967

Kubik-Rubik Joomla! Extensions