Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Okresem szczególnie niebezpiecznym dla każdego Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest okres bieżący jesienno-zimowy kiedy ogrody są zazwyczaj opustoszałe. Pod nieobecność działkowców wówczas dochodzi do największej liczby negatywnych zjawisk w ogrodzie. W widocznych miejscach nie pozostawiajmy rzeczy i przedmiotów, które można sprzedać na złom, a drogi sprzęt jak kosiarki, piły spalinowe, sprzęt elektroniczny na okres zimowy zabierzmy z działki do pomieszczeń dobrze zabezpieczonych i nadzorowanych.

Dlatego należy przypominać i apelować do działkowców o:

- częstszy dozór altan i działek szczególnie w okresie zimowych ze strony działkowców,

- zwracajmy uwagę nie tylko na swoją działkę, ale też najbliższych sąsiadów, utrzymujmy stałą komunikację sąsiedzką,

- wszystkie dostrzeżone zdarzenia jak i przebywanie osób bezdomnych należy zgłaszać zarządom ROD, policji, straży miejskiej.

Negatywne zjawiska w ogrodzie najczęściej dotyczą:

- kradzieży i włamań do altan, w których pozostawiony jest sprzęt jak i różne narzędzia działkowców,

- koczowanie ludzi bezdomnych w altanach, co niejednokrotnie przez podgrzewanie się w niskich temperaturach prowadzi do zgonów w wyniku zaczadzeń i spaleniu się altany,

- licznych aktów wandalizmu mienia i urządzeń znajdujących się w ogrodzie.

Właściwe zabezpieczenie altan przed włamaniem poprzez zastosowanie solidnych drzwi i zamków oraz okratowanie okien jest znacznym utrudnieniem dla ich sforsowania przez sprawców. Funkcjonalne ogrodzenie zewnętrzne ogrodu ze sprawnymi zamykającymi się wejściami utrudnia w sposób znaczny wyniesienie rzeczy i przedmiotów o znacznych gabarytach.

Poziom bezpieczeństwa w ogrodzie w głównej mierze zależy od aktywności i podejmowanych inicjatyw przez zarząd jak i działkowców, podnosi ich komfort, wpływa również na rozwój ogrodu. Zaangażowanie ze strony działkowców i zarządów jest najprostszym do wprowadzenia i jednym z najskuteczniejszych rozwiązań problemów kradzieży i niszczenia mienia przez bezdomnych.

Każdy zarząd ROD powinien prowadzić rejestr wszystkich zdarzeń dot. bezpieczeństwa w ogrodzie. Informacja ta powinna być częścią składową corocznego sprawozdania z działalności zarządu i być przedstawiana na walnych zebraniach. Zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie jest procesem złożonym i trudnym, nie można kierować się wyłącznie realizacją jednego zagadnienia. Działania w tym zakresie powinna cechować kompleksowość i adekwatność do występujących w nich problemów.

Recepty na 100% bezpieczeństwo nie ma, w dużej mierze zależy od Naszej czujności oraz czujności Naszych sąsiadów.

 

Opracował:

Zbigniew Baran

 

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 67

Wczoraj 188

W tygodniu 1290

W miesiącu 1290

Wszystkich 312971

Kubik-Rubik Joomla! Extensions