Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

 

14 grudnia 2020 roku obradowała Okręgowa Radą PZD w Szczecinie. Obrady odbyły się w sposób zdalny przy 80% frekwencji. Po otwarciu sesji i powitaniu członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gościa w osobie Pani Marii Fojt - Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej zebrani uczcili pamięć Tadeusz Pabisiaka, członka Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu, przewodniczącego kolegium prezesów dzielnicy Szczecin Reda, prezesa Zarządu ROD „Malwa”, który 5 grudnia br. odszedł od nas do wieczności, zmorzony chorobą.

Zatwierdzono porządek obrad oraz po wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Aktualną sytuację w Związku z uwzględnieniem Okręgu omówił jego prezes w oparciu o materiały z obrad Krajowej Rady PZD w dniu 3 grudnia br. W wystąpieniu poruszył: ocenę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i biura okręgu w okresie pandemii, podsumował kampanię sprawozdawczą w ROD w 2020 r. Poinformował o uchwale Krajowej Rady PZD nr 2/VII/2020 w sprawie interpretacji Statutu PZD, problematykę gospodarki odpadami w ROD, aktywność Okręgu w przedmiocie wystąpień o zmianę proponowanych zapisów w projekcie ustawy o inwestycjach w sprawie przeciwdziałania skutkom suszy, realizację programu Rozwoju ROD, która jest niezadowalająca a także pozyskiwanie środków finansowych na rozwój ROD.

Omówił pakiety uchwał finansowych na 2021 r., wdrażanie programu bioróżnorodność na działkach w ROD oraz zbliżający się jubileusz 40-lecia Związku.

Ocenę funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i biura okręgu w okresie pandemii przedstawił członek Okręgowej Rady - Tomasz Olkuski.

Zagadnienia realizacji programu bezpieczeństwa w ROD zreferował członek Okręgowego Zarządu - Zbigniew Baran, w oparciu o informacje przesłane przez Zarządy ROD.

Dużo uwagi poświęcono tematowi planu pracy na 2021 r., wniesione zostały uwagi i projekt skierowany został do komisji uchwał i wniosków.

W dyskusji głos zabrało 7 osób a tematy dotyczyły:

- wyrażenia uznania dla Krajowej Rady za racjonalną i oczekiwaną interpretację przepisu statutu dot. zebrań w sektorach ROD,

- rejestrów członków i działkowców,

- obsługi walnych zebrań sprawozdawczych,

- zagospodarowywanie działek przez nowych użytkowników,

- gospodarki odpadami i szukaniem nowych rozwiązań w celu zmniejszenia kosztów. Ten problem rodzi nadal wiele obaw i do końca nie został skutecznie opanowany.

Zabierając głos Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej omówiła najbardziej istotne problemy Związku i dążenia krajowych organów statutowych do ich rozwiązania przez zgłaszanie propozycji i interwencje we właściwych instytucjach, organach państwa, sądach i samorządach w celu obrony interesów działkowców i ROD.

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie, na wniosek komisji uchwał i wniosków przyjęła:

- uchwałę w sprawie planu pracy na 2021 r.

- dalszego rozwoju ROD

- oceny pracy Okręgu oraz Zarządów ROD

- wygaszenia mandatu członka

- stanowisko w sprawie ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałaniu skutkom suszy

- apel do zarządów ROD w sprawie obchodów 40-lecia PZD

W sprawach różnych Prezes Okręgu poinformował o skardze, która wpłynęła do Krajowej Rady PZD a dotyczy zagospodarowania dużego ROD, zaapelował o aktywność w codziennej działalności na rzecz działkowców.

Na zakończenie posiedzenia Prezes złożył życzenia świąteczne dla członków Okręgowej Rady, Komisji Rewizyjnej i Krajowego Zarządu.

Życzenia od Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej złożyła Pani Maria Fojt.

W imieniu okręgowej komisji rewizyjnej życzenia złożył p. Eugeniusz Rabuski.

Po wzajemnych życzeniach, aby święta upłynęły w zdrowiu i spokoju dla wszystkich a nowy rok był przyjaznym czasem, by jak najszybciej wróciła normalność, ostatnie już posiedzenie Okręgowej Rady w tym roku zakończono.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 77

Wczoraj 93

W tygodniu 831

W miesiącu 2161

Wszystkich 305855

Kubik-Rubik Joomla! Extensions