Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach  w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Stwierdzamy, że ustawodawca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w projekcie ustawy nie zdefiniował praw działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Projekt ustawy zakłada też zmiany w treści „Ustawy Prawo Wodne", które po raz kolejny niesprawiedliwie klasyfikuje działkowców do grupy „ inne" co wiąże się z ponoszeniem niesłusznych wyższych opłat.

Głównym celem korzystania z wody w ROD jest podlewanie upraw czyli wykorzystanie wody na cele rolne, która ponownie wraca do gleby. Uważamy, że projektowana spec ustawa, jest bardzo potrzebna ale nie może być wprowadzana w życie, bez poszanowania interesów ogrodów działkowych i działkowców. Kolegium Prezesów w Stargardzie popiera w pełni uwagi zgłoszone przez Krajowy Zarząd PZD z dnia 15.09.2020 roku oraz postuluje o ich uwzględnienie w procesie legislacyjnym projektu ustawy.

Kolegium

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 79

Wczoraj 93

W tygodniu 833

W miesiącu 2163

Wszystkich 305857

Kubik-Rubik Joomla! Extensions