Polecamy:

Wieści z Okręgu

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Obradowała Okręgowa Rada w Szczecinie

Zgodnie z planem pracy 3.06.br., obradowała Okręgowa Rada PZD. W obradach wzięli udział jej członkowie oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu obrad, zatwierdzeniu porządku i wyborze komisji uchwal i wniosków, prezes Okręgu przedstawił ogólną sytuację PZD, z uwzględnieniem szczecińskiego okręgu. Zwrócił uwagę na aktywność oraz na skuteczność Krajowej Jednostki, w tworzeniu nowego prawa w zakresie utrzymania czystości w gminach, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym.

Więcej…

Obrady Okręgowej Rady PZD

Zgodnie z planem, w dniu 14.03 br., obradowała Okręgowa Rada na zwyczajnym posiedzeniu. Przy frekwencji 90%, zatwierdzono porządek dzienny, który obejmował:

1. sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018

2. sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2018

3. preliminarz Okręgu na rok 2019

Więcej…

UROCZYSTA SESJA OKRĘGOWEJ RADY PZD W SZCZECINIE 

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Więcej…

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami 

W ostatni weekend maja, Polski Związek Działkowców  brał udział w XVII  Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych Pod Platanami na Jasnych Błoniach. Wydarzenie organizowane było w ramach XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, a objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Otwarcia obrad dokonał Prezes Okręgu, witając członków OR, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej i zaproszonych gości.

Po przyjęciu porządku dziennego i wyborze 3 osobowej komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji zasadniczych punktów porządku dziennego.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu za rok 2020 omówił Prezes Okręgu. Uczestnicy wcześniej otrzymali wszystkie materiały do zapoznania się.

Omawiając trudny miniony rok, Prezes podkreślił wielką dojrzałość struktur związkowych od góry do dołu, dzięki którym udało się zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych Związku i zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa sanitarnego

W spadku po ubiegłym roku ze względu na pandemię pozostało 101 nieodbytych walnych zebraniach sprawozdawczych w ROD naszego Okręgu. Stworzy to dodatkowe problemy w przeprowadzenia tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD.

Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do sporządzenia sprawozdawczych i planistycznych dokumentów w ROD a ostatnio przyjęte stanowisko KZ, w pewnym stopniu ukierunkowuje prace przygotowawcze do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w roku bieżącym, tak by w momencie odwilży niezwłocznie przystąpić do trudnej kampanii, trudnej, ale koniecznej.

Krajowy Zarząd PZD monitoruje sytuację i na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji będą podejmowane stosowne decyzje.

Z kolei zostało przedstawione sprawozdanie finansowe jednostki okręgowej za rok 2020 oraz preliminarze finansowe na rok 2021, poparte prezentacją graficzną.

Pełną ocenę badanych wspomnianych wyżej dokumentów w imieniu okręgowej komisji rewizyjnej przedstawił Jej przewodniczący pan Eugeniusz Rabuski wraz z wnioskami o przyjęcie przez Okręgową Radę PZD w Szczecinie, badanych dokumentów sprawozdawczych i planistycznych.

Temat merytoryczny w sprawie funkcjonującego w Okręgu OFK i perspektyw tworzenia nowych ośrodków terenowych zreferowała pani Katarzyna Seweryn, księgowa OFK.

Drugi temat merytoryczny dotyczący oświaty zreferował przewodniczący komisji problemowej pan Roman Krempski.

Obydwa tematy merytoryczne zwieńczono stosownymi uchwałami.  /TUTAJ/

W dyskusji głos zabrało 8 członków OR poruszając problemy:

• konieczności oddziaływania na świadomość działkowców w celu mobilizowania ich do czekających nas zadań,

• koniecznych zdalnych narad z prezesami Zarządów ROD w najbliższym czasie,

• konieczności pilnego przełamania barier i oporów w kolegiach do porozumiewanie się w sposób zdalny oraz niektórych członków OR,

• w sprawie zaktywizowania ROD w walce o pomoc zewnętrzną. To nie OZ ma występować o pomoc do gmin,  lecz ten co tych pieniędzy potrzebuje,

• przeprowadzenie WZS może ułatwić wynajem dużych hal,

• czuwania nad gospodarką odpadami, bo nawet uchwały gmin w tej sprawie mogą być wzruszone,

• pełnej mobilizacji w sprawie pomocy w opanowaniu nowych technologii komunikowania się między sobą dla osób mających trudności w tym zakresie,

• OFK muszą być konkurencyjne, inaczej nie przyciągną nowych ROD,

• czy aktualny jest zamysł utworzenia OFK na ternie miasta Świnoujścia?

• zaliczki opłat za media,

Okręgowa Rada PZD w Szczecinie przyjęła 8 uchwal: 3 sprawozdawcze, 2 w sprawie uzupełnienia składu Okręgowej Rady PZD, 1 w sprawie OFK, 1 dotyczącą oświaty i 1 w sprawie programu okręgowego dotyczącego obchodów 40 lecia PZD. /TUTAJ/

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Prezes Okręgu podziękował za aktywny udział członkom OR, Przewodniczącemu OKR oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i zakończył posiedzenie OR.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 71

Wczoraj 228

W tygodniu 1115

W miesiącu 3409

Wszystkich 321226

Kubik-Rubik Joomla! Extensions