Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Ogłoszenia, przetargi

Przetarg

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kotwica" w Świnoujściu ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na wybór Wykonawcy robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.:

"Odbudowa i przebudowa systemu melioracyjnego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kotwica" i "Oaza" w Świnoujściu"

Nr postępowania ROD.01.2014

Prace melioracyjne stanowiące przedmiot zamówienia obejmują działkę nr 24/1 o powierzchni 26,2339 ha położoną w obrębie 5 w Świnoujściu przy ul. Mazowieckiej 77B – teren czynnego ROD "Kotwica" i "Oaza".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna na stronach internetowych:

a) Zamawiającego, Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica” w Świnoujściu: www.wyspy.net/rod-kotwica oraz

b) Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie: www.ozpzd-szczecin.pl .

a także w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mazowieckiej 77B w Świnoujściu (kod pocztowy: 72-600).

SIWZ zawiera wszelkie dokumenty lub ich wzory, formularze, opis wymagań oraz informacje niezbędne do przygotowania i złożenia ważnej oferty, w tym: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz wymagane wzory dokumentów: oferty, umowy, wykazu wycenionych elementów rozliczeniowych i gwarancji jakości a także informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz informacje dotyczące procedury wyboru Wykonawcy.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zarządu ROD "Kotwica" ul. Mazowiecka 77 B w Świnoujściu nie później niż w dniu 31 lipca 2014 roku do godz. 14:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy, ul. Mazowiecka 77 B w Świnoujściu w dniu 31 lipca 2014 roku o godz. 16:00.

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia: 30 listopad 2014 r.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Postępowanie nr ROD.01.2014 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 4/XXI/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany treści SIWZ, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy.

Świnoujście, 2014-07- 14

Prezes Zarządu

Andrzej Ristow

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 16

Wczoraj 131

W tygodniu 884

W miesiącu 3192

Wszystkich 212506

Kubik-Rubik Joomla! Extensions