Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Uroczysta sesja, w której udział wzięli członkowie Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Kolegiów Prezesów, odbyła się w domu działkowca ROD „Przyjaźń” w Szczecinie.

Obrady przebiegały w dwóch etapach.

W części statutowej prezes okręgu omówił aktualną sytuację w Związku i Okręgu, dotyczącą wyborów samorządowych 2018, spraw organizacyjnych, inwestycji, wdrażania programu DGCS i pracy ośrodka finansowo księgowego, wdrażania przepisów RODO, realizacji programu budowy siedzib, pracy kolegiów, przeprowadzanych kontroli oraz zbliżającej się kampanii sprawozdawczo wyborczej 2019.

Tematy merytoryczne dotyczące:

- pracy kolegiów – omówił wiceprezes Czesław Skonecki – koordynujący pracę powołanych kolegiów, formułując stosowne wnioski do pracy na przyszłość.

- informację w sprawie jednostkowych kosztów zarządzania w ROD – wybranych ogrodów, przedstawiła główna księgowa - p. Romualda Wilmowicz, popierając wystąpienie dokumentami w formie tabelarycznej, wyświetlanymi na ekranie, formułując jednocześnie wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.

- skuteczność kontroli – przez organy ROD i OZ omówił radca prawny p. Michał Tera. Pokazał zasadnicze problemy i głównie nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli oraz ewentualne skutki.

- skargi i odwołania – omówił dyrektor biura OZ p. Tomasz Olkuski, przedstawiając skalę i problemy podnoszone w skargach oraz przyczyny odwołań od uchwał i ich skutki.

Przy 80% frekwencji, Okręgowa Rada zatwierdziła regulamin OR oraz plan pracy Okręgu na 2019 rok.

Odczytane zostały podziękowania od Marszałka Województwa za przesłane gratulacje, związane z ponownym wyborem na funkcję Marszałka Województwa.

Dyskusja ogólna, dotyczyła częstotliwości i zakresu kontroli, kompetencji Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu, poprawy systemu komunikacji, doskonalenia pracy kolegiów. Analizowano koszty zawiadomień na walne zebrania i możliwości ich pomniejszenia, a także nowych zasad składania zeznań podatkowych przez płatników.

Okręgowa Rada przyjęła stosowne uchwały i stanowiska (tutaj).

W przerwie delegacja w osobach: Kazimiera Wadowska - prezes zarządu ROD Przyjaźń, skarbnik OZ – Jerzy Mańczak, przewodniczący kolegium Tadeusz Pabisiak oraz dyrektor biura OZ, dokonali aktu posadowienia kapsuły czasu i posadzenia dębu kolumnowego z okazji jubileuszu 100 lecia niepodległości Państwa polskiego. W kapsule czasu umieszczono: biuletyn z okazji 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, aktualności i flagę związkową, jubileuszową monetę, firmowy długopis oraz przesłanie dla potomnych (tutaj) z informacją o składzie OR.

 

Drugą część o charakterze patriotycznym rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Okręgu i odśpiewania hymnu polskiego.  W wystąpieniu okolicznościowym, prezes Okręgu nawiązał do przyczyn utraty niepodległości i prób jej ratowania, znaczenia przełomowej daty 11 listopada 1918, politykę zaborców, złożoną sytuację polityczną w okresie I Wojny Światowej, scalanie państwa ponad podziałami, skuteczną obronę i rozwój kraju w okresie XX lecia międzywojennego. Podkreślona została zasługa „Ojców Niepodległości”, całego narodu, w tym polskich kobiet, które w krótkim czasie uzyskały pierwsze prawa wyborcze.

Wystąpienie wspomagane było pokazem slajdów, opracowanym przez sekretarza Okręgu – pana Romana Krempskiego.

Zebrani przyjęli stanowisko (tutaj) i po odprowadzeniu sztandaru nastąpiła seria składania wzajemnych życzeń świąteczno noworocznych.

Wszystkich poczęstowano obiadem przy emitowanych pieśniach legionowych. A na zakończeniu wystąpił chór Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom z programem patriotycznym i kolędowym.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 155

Wczoraj 181

W tygodniu 522

W miesiącu 3798

Wszystkich 289395

Kubik-Rubik Joomla! Extensions