Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej

29 marca 2014 roku w naszym ogrodzie odbyła się Konferencja Sprawozdawcza Delegatów na której podsumowano dorobek minionego roku, oceniono pracę organów naszego ogrodu, uchwalono program działania na 2014 rok.

Na Konferencji Sprawozdawczej podjęto  następujące uchwały:

NR 1 - zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu za 2013

NR2 -  zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2013 r., zamykający się kwotą 2 704,49 zł.

NR 3 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rewizyjnej ogrodu z działalności w 2013 r.,

NR 4 zatwierdzającą sprawozdanie komisji rozjemczej ogrodu z działalności w 2013 r.,

NR 5 – ustalającą opłatę na rzecz ogrodu w kwocie 29 groszy od 1 m2 powierzchni działki, opłacanej do 31.05.2014r.

NR 6 - ustalającą 5 godzin pracy na rzecz ogrodu, a w przypadku niemożliwości wykonania prac opłaty w wysokości 6 zł za godzinę

NR 7 – przyjmującą plan pracy zarządu ogrodu na 2014

NR 8 - przyjmującą preliminarz finansowy na 2014r. zamykający się kwotą  351,70 zł

NR 9 - ustalającą wysokość opłaty energetycznej na 32 zł od działki zelektryfikowanej, z przeznaczeniem na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników

NR 10 - ustalającą opłatę wodną w wysokości 13 zł od działki z wodą. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie strat   powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i utrzymania wewnętrznej sieci wodociągowej. Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD uchwalono zaliczkę w wysokości 120 zł od działki na pokrycie kosztów za zużytą wodę w 2014 r., płatną do dnia 31.05.2014 r. przez członków ROD nie posiadających w ogródku działkowym zainstalowanego wodomierza. Szczegółowe rozliczenie zaliczki nastąpi na wiosnę 2015 r. w czasie opłacania składki członkowskiej za 2015r. Członkowie ROD posiadający w swych ogródkach działkowych zabudowany wodomierz - oplombowany przez hydraulika wnoszą zaliczkę w wysokości 70 zł, płatną do dnia 31.05.2014r. Rozliczają się z zużycia wody wg wskazań wodomierzy po aktualnej cenie za 1 m3 wody wraz z opłatą wodną w terminie do dnia 30.12.2014 r

NR 11– regulamin korzystania z sieci wodnej

NR 12 – regulamin korzystania z sieci energetycznej

NR 13 – opłaty na zarządzanie ROD wnoszonych przez nowych dzierżawców w 2014r.

NR 14 – sprawozdanie finansowe za okres 1-18 stycznia 2014r, zamykające się kwotą 799,07 zł.

Informuje się ponadto, że:

1) niezależnie od opłaty na rzecz ogrodu przyjętej uchwałą nr 5, użytkownik działki jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 0,19 zł za każdy m2 działki, którą to stawkę ustaliły władze krajowe PZD.

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 12

Wczoraj 442

W tygodniu 12

W miesiącu 5054

Wszystkich 264072

Kubik-Rubik Joomla! Extensions