Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej

21 marca 2015 roku w naszym ogrodzie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Delegatów na której podsumowano dorobek minionej kadencji, oceniono pracę organów naszego ogrodu, uchwalono program działania na 2015 rok oraz na lata 2015 -2019

Na Konferencji Sprawozdawczo-wyborczej podjęto  następujące uchwały:

NR 1 - zatwierdzającą sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu za 2014 i okres kadencji

NR 2 -  zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r., zamykający się kwotą 1 769,28 zł.

NR 3 – udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi

NR 4 - zatwierdzającą sprawozdanie komisji rewizyjnej ogrodu z działalności w 2014 r.,

NR 5 – ustalenie liczby członków organów ogrodu ( 5 zarząd,  3 komisja rewizyjna)

NR 6 – wyboru Zarządu ROD w składzie: Roman Krempski, Bronisława Karyń, Elżbieta Lemańska,

Romuald Chamera, Włodzimierz Trębacz, Komisja Rewizyjna: Barbara Krzemień-Borysiak,

Zbigniew Gorzycki, Jan Dobies

NR 7 – przyjmującą plan pracy zarządu ogrodu na 2015, przyjmującą plan prac na lata 2015 - 2019

NR 8 – ustalającą opłatę ogrodową kwotowo od działki (wielkość opłat patrz TUTAJ), opłacanej

do 30.06.2015r

- ustalającą wysokość opłaty energetycznej na 32 zł od działki zelektryfikowanej, z

przeznaczeniem na pokrycie strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika

głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników                                                                                               

- ustalającą opłatę wodną w wysokości 13 zł od działki z wodą. Opłata wodna przeznaczona jest

na pokrycie strat   powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz kosztów

konserwacji i utrzymania wewnętrznej sieci wodociągowej.

- Na podstawie §  Statutu PZD uchwalono zaliczkę w wysokości 120 zł od działki na pokrycie

kosztów za zużytą wodę w 2015 r., płatną do dnia 30.06.2015 r. przez członków ROD nie

posiadających w ogródku działkowym zainstalowanego wodomierza. Szczegółowe rozliczenie

zaliczki nastąpi na wiosnę 2016 r. w czasie opłacania opłaty ogrodowej za 2016r

- Członkowie ROD posiadający w swych ogródkach działkowych zabudowany wodomierz –

oplombowany przez hydraulika wnoszą zaliczkę w wysokości 70zł, płatną do dnia 30.06.2015r.

Rozliczają się z zużycia wody wg wskazań wodomierzy po aktualnej cenie za 1 m3 wody wraz z

opłatą wodną w terminie do dnia 30.12.2015 r

NR 9 - przyjmującą preliminarz finansowy na 2015r.

NR 10 – Zadania inwestycyjnego "Przesunięcie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu zgodnie planem

geodezyjnym"

Informuje się ponadto, że:

1) niezależnie od opłaty ogrodowej przyjętej uchwałą nr 8, członek stowarzyszenia PZD  jest obowiązany wnieść opłatę w wysokości 6 zł , którą ustaliły władze Stowarzyszenia Ogrodowego PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 23

Wczoraj 442

W tygodniu 23

W miesiącu 5065

Wszystkich 264083

Kubik-Rubik Joomla! Extensions