Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016

W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD „Górki Ustowskie”. Niestety, frekwencja była bardzo niska.

Działkowcy wykazują słabe zainteresowanie sprawami Ogrodu. W zebraniu uczestniczyły osoby , które wcześniej były na zebraniach informacyjnych sektorowych. Sytuacja taka jest wielce niepokojąca.

Ważne  decyzje w sprawach Ogrodu podejmowane są przez mniejszość działkowców. Pozostali nie uczestnicząc w podejmowaniu decyzji, nie biorąc udziału w dyskusji nad sprawami istotnymi dla działkowców mają często pretensje do Zarządu Ogrodu. 

Walne zebranie podjęło następujące uchwały;

1. Uchwała Nr 1/ 2016 -

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD im. „Górki Ustowskie” za rok 2015

2.  Uchwała Nr 2/ 2016 - Zatwierdzenie  sprawozdanie finansowego   wraz z bilansem Zarządu ROD Górki Ustowskie  za rok 2015

3. Uchwała Nr 3/ 2016 - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  ROD za rok 2015.

4. Uchwała Nr 4 /2016w  sprawie zamiany członka zarządu –organu  PZD - brak kandydata   z sali - nie przeprowadzono wyborów

5. Uchwała Nr 5 /2016 - w  sprawie wyboru członka organu PZD

W wyniku przeprowadzonego głosowania Walne Zebranie Sprawozdawcze   członków PZD w ROD Gorki Ustowskie obradujące w dniu 16 kwietnia 2016 roku,  uwzględniając dyspozycję zawartą w § 40 ust. 1,2 statutu PZD wybrało w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  Pana Widomskiego Tadeusza na członka Komisji Rewizyjnej ROD  Górki Ustowskie.

6. Uchwała nr 6/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodoweji terminu jej wnoszenia

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania RODa w szczególności na:

1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

3. opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,

4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,

5. zarządzanie ROD

 

w roku 2016  w wysokości 0,53 zł od m² powierzchni użytkowanej działki ( z uwzględnieniem  partycypacji  zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).

7. Uchwała nr 7/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodowej  energetycznej i terminu jej wnoszenia

Opłata ogrodową energetyczna przeznaczona jest pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2015 roku   – w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich pod - liczników do niego podłączonych wynoszących w roku 2015 10842,26  kilowatogodzin.

W roku 2016 wysokość opłaty energetycznej w ROD Górki Ustowskie dla działkowców podłączonych do ogólnoogrodowej sieci energetycznej wyniesie: 18,00zł od działki.

8. Uchwała nr 8/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodowej  wodnej  i terminu jej wnoszenia.

Opłatę wodną w roku 2016 ustala się w wysokości 7,00zł od działki korzystających z wody w ROD Górki Ustowskie.

9. Uchwała nr 9/2016 - w sprawie wysokości  opłaty ogrodowej za wywóz śmieci  i terminu   jej wnoszenia

Opłata  w roku  2016 wynosić będzie: 50,00zł od działki.

10. Uchwała nr 10/2016 -  W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN; MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ NA SEKTORZE II ROD

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA.

11. Uchwała nr 11/2016 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego. Ze względu na nieprzyjęcie do realizacji uchwały nr 10 – zaciągniecie pożyczki stało się bezzasadne.

12. Uchwała nr 12/2016 -  w sprawie planu pracy na 2016 rok. Przyjęto przedstawiony przez Zarząd plan pracy na rok 2016.

13. Uchwała Nr 13 / 2016- w sprawie preliminarzy finansowych na rok 2016. Przyjęto przedstawiony przez Zarząd preliminarz finansowy na rok 2016.

14. Uchwała Nr 14/ 2016 -  Uchwalono zasady  korzystania z energii elektrycznej oraz zawieranie umowy na jej dostarczanie.

15. Uchwała Nr 15/ 2016-  w sprawie wprowadzenia  zasad korzystania z sieci wodociągowej.

16. Uchwała Nr 16/ 2016 - w sprawie powołania Biura Zarządu w  ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie. Uchwałę uchwalono.

W roku 2016-m , wzorem lat poprzednich utrzymana zostaje zaliczka na pokrycie kosztów zużycia wody w wysokości:

- 120 zl od działkowców nie posiadających wodomierzy

-  70 zl posiadających wodomierze oplombowane przez hydraulika.

Członek Stowarzyszenia PZD opłaca składkę członkowską ustaloną przez  KR PZD w wysokości 6 zł( małżonkowie po 3 zł).

Wszystkie opłaty ogrodowe działkowcy winni wpłacać do 30 czerwca. konto : 96102047950000980201272764- PKO Bank Polski

Szczecin 23.kwietnia  2016.

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 66

Wczoraj 130

W tygodniu 333

W miesiącu 2542

Wszystkich 220188

Kubik-Rubik Joomla! Extensions