Polecamy:

Wieści z Okręgu

Posiedzenie Okręgowej Rady

11 grudnia 2023 r. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie. Program XVI  posiedzenia Okręgowej Rady był urozmaicony a dotyczył wielu dziedzin życia związkowego w skali ogólnokrajowej i okręgowej.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady

23 marca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na kolejnym XIV posiedzeniu, które odbyło się przy 76% frekwencji członków Okręgowej Rady z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Eugeniusza Rabuskiego.

Obradom przewodniczył Prezes Okręgu, który powitał uczestników. Po przyjęciu porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Więcej…

13 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada na XII posiedzeniu

Po przywitaniu członków Okręgowej Rady i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz po zatwierdzeniu porządku obrad i wyborze Komisji Uchwał i Wniosków prezes Okręgu omówił najważniejsze problemy, którymi żyje dzisiaj Związek w tym nasz Okręg szczeciński.

Więcej…

Posiedzenie Okręgowej Rady w ROD Przyjaźń w Szczecinie w dniu 08.11.2021 r.

ROD Przyjaźń, położony na wyjątkowo urozmaiconym terenie, sięgający swoim początkiem roku 1901, zadbany i prowadzony w sposób należyty przez zarząd ROD, kierowany przez panią Kazimierę Wadowską – posiada 1050 działek. Wszystkie są zagospodarowane, a dom działkowca swoją estetyką i urządzeniem przyciąga uwagę każdego, kto się tutaj pojawi.

Więcej…

Relacja z ostatniego posiedzenia okręgowej rady w kadencji 2015-2019

12 sierpnia br., w siedzibie Okręgu odbyło się ostanie w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady z udziałem wszystkich członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Więcej…

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zobowiązała wszystkie gminy do opracowania nowych planów ogólnych zagospodarowania gminy w terminie do 31 grudnia 2025 r.

Techniczną procedurę planowania rozstrzygnie przygotowywany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii.

Projekt określa szczegółowo treść każdej z 13 stref planistycznych, z których jedynie dwie przewidują możliwość planowania ROD. Pozostałe 11 stref nie zawiera w swojej treści możliwości planowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Jeżeli w planie ogólnym, rodzinne ogrody działkowe nie zostaną ujęte, nie będą mogły być ujęte w szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, z 13 grudnia 2013 r. zapewniła dalsze funkcjonowanie ROD, ujętych w studium uwarunkowań do planu lub w planie zagospodarowania przestrzennego. Te dokumenty jednak, po sporządzeniu nowego planu ogólnego gminy przestają istnieć, a więc ROD, nawet dzisiaj ujawnione w planie, nie będą miały możliwości wykazania ich w nowym planie, gdyż nie są przewidziane w 11 strefach planistycznych. 

 

Rzeczywistość jest jednak taka, że ROD są zlokalizowane w różnych przyszłych strefach planistycznych. Zagrożenie likwidacją w przyszłości każdego ogrodu, który nie znajdzie się w strefie 1, 3-8, 9-11 jest realne, gdyż ich istnienie będzie sprzeczne z planem ogólnym gminy. Aby uchronić ogrody przed ich likwidacją w przyszłości, należy w każdej strefie wprowadzić zapis o możliwości istnienia ogrodów, które dzisiaj de facto się znajdują w danej strefie. Zwracamy się z apelem do administracji rządowej o dokonanie korekty zapisów, określających treść merytoryczną każdej strefy, brak jasno sformułowanych przepisów nie pozwoli planistom na nawet uzasadnione zmiany.

 

PETYCJA TUTAJ

 

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 160

Wczoraj 174

W tygodniu 160

W miesiącu 3315

Wszystkich 484997

Kubik-Rubik Joomla! Extensions