Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Szkolenia

Rejonowa konferencja szkoleniowa dla instruktorów SSI PZD

W Gdańsku – Lipcach w dniach 29-31 maja br. odbędzie się kolejna rejonowa konferencja szkoleniowa dla okręgowych i krajowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Organizatorem jest Krajowa Rada PZD z udziałem okręgowego zarządu w Gdańsku.  W konferencji weźmie udział  łącznie 48  instruktorów SSI z okręgów: w Gdańsku, w Elblągu, w Koszalinie, w Słupsku, w Szczecinie. Celem konferencji będzie  szerokie omówienie tematu zagospodarowania i modernizacji działek, ponadto przekazanie instruktorom najnowszych trendów w dziedzinie ogrodnictwa  oraz  informacji dotyczących aktualnej sytuacji Związku.

Czytaj więcej...

Szkolenie i pokaz cięcia drzew

W świetlicy  ROD im. „Santocka” w  Szczecin o  godzinie 10.oo odbyło się szkolenie dotyczące wiosennego cięcia drzew i krzewów owocowych dla instruktorów krajowych i okręgowych. W szkoleniu uczestniczyło 24 instruktorów.
Na szkoleniu Prezes OZ PZD w Szczecinie  omówił aktualną sytuację Związku. Instruktorzy wystosowali list do Marszałka Sejmu, Premiera RP oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczący obrony Ustawy o ROD.
Bardzo obszernie został również przedstawiony program modernizacji działek przez pana Eugeniusza Rabuskiego (przewodniczący komisji inwestycyjnej i zagospodarowania ROD). W następnej części szkolenia wykład na temat „Uprawa warzyw na działce” przedstawiła pani prof. Ewa Rekowska z Pracowni Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Natomiast wykład  oraz pokaz praktyczny „Cięcie drzew i krzewów owocowych” poprowadził mgr inż. Rafał Rozwarski z Pracowni Ogrodnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dotyczące modernizacji działek w naszym okręgu oraz zestaw książek wydawnictwa działkowiec.
Szczególne podziękowania należą się Prezesowi Ogrodu ROD im. Santocka” za pomoc w przygotowaniu szkolenia.

Album zagospodarowania działek w ROD

Informujemy, że zgodnie z decyzją  Prezydium Krajowej Rady PZD opracowany i wydany został „Album projektów zagospodarowania działek w ROD”. Dzięki pracy wielu specjalistów, architektów krajobrazu stale współpracujących z Krajową Radą PZD i Wydawnictwem „działkowiec” powstał nowoczesny i bardzo praktyczny Album pod redakcją Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego. Ta jakże oczekiwana publikacja z pewnością będzie  stanowiła cenną pomoc dla tych wszystkich, którzy chcą ciekawie, a przy tym  z głową  urządzić swoją działkę  lub poszukują dobrych rozwiązań na modernizację działki już zagospodarowanej.

Czytaj więcej...

Literatura fachowa dla instruktorów SSI

Informujemy, że Prezydium KR PZD  podjęło decyzję o wyposażeniu  Społecznej Służby Instruktorskiej  w książki Wydawnictwa „działkowiec”. Książki zostaną bezpłatnie przekazane przez Krajową Radę PZD do wszystkich instruktorów SSI za pośrednictwem OZ. W rejestrze Krajowej Rady PZD Społeczna Służba Instruktorska skupia łącznie 5 965 instruktorów.  Łączny nakład wszystkich książek to 17 895 sztuk.
Nowoczesna wiedza jest podstawą i warunkiem prawidłowego zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek, a także produkcji zdrowej żywności, dlatego też materiał zawarty w powyższych książkach, z pewnością pozwoli instruktorom SSI pogłębić tę wiedzę.

Narada szkoleniowa w OZ PZD

W dniu 21 grudnia 2011 roku w Okręgowym Zarządzie PZD w Szczecinie odbyła się narada Komisji ds. Oświaty i Szkolenia oraz społecznych instruktorów krajowych i okręgowych. Naradę prowadziła Pani Alicja Nowak, która na wstępie omówiła zadania Związku w zakresie zagospodarowania i modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W dyskusji, w której głos zabrało kilkunastu uczestników poruszono tematy przeglądu ogrodów, szkolenia początkujących działkowców, form i metod współpracy społecznej służby instruktorskiej z zarządami ROD, a także konieczne zmiany jakie należy wprowadzić w regulaminie konkursu na najlepszy ogród.

Instruktorzy przedstawiali różne inicjatywy podejmowane w ogrodach związane z ich działalnością dotyczące nie tylko szkolenia ale również wdrażania zapisów Regulaminu ROD i przestrzegania ich przez użytkowników działek. Omówiono indywidualne poradnictwo społecznych instruktorów ogrodowych oraz wykorzystywanie do tego celu tablic ogłoszeniowych w ogrodach. W dyskusji pojawiały się też problemy i trudności z jakimi spotykają się instruktorzy w swojej codziennej pracy z działkowcami.

Naradę zakończyło wystąpienie wiceprezesa PZD Pana Tadeusza Jarzębaka, który naświetlił aktualną sytuację w Polskim Związku Działkowców, a także zmiany jakie wypracował IX Zjazd Delegatów PZD w kwestii nowych metod i form szkolenia działkowców. Na koniec podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za ich aktywny udział i pracę na rzecz naszej organizacji związkowej. Wyróżniającym się instruktorom wręczono dyplomy uznania.

Spotkanie - jako że mamy okres świąteczny - zakończyła symboliczna lampka szampana.

Podkategorie

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 92

W tygodniu 670

W miesiącu 92

Wszystkich 444451

Kubik-Rubik Joomla! Extensions