Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

W obronie PZD

"Może być na to za późno!"

By wywrzeć nacisk na TK i władze działkowcy zasypują Trybunał listami i e-mailami. Dzwonią też i wysyłają kartki pocztowe. W sieci na stronie PZD podali adres e-mailowy sekretarz TK Doroty Hajduk. Efekt? Dzienny "urobek" to ok. kilkadziesiąt e-maili.
- Adres ten, w rozmowie telefonicznej, podała nam sama sekretarz TK. Nie uważamy więc, żeby umieszczenie go na stronie internetowej było czymś niewłaściwym. Działkowcy chcą zająć stanowisko w sprawie, dlatego muszą mieć adres, na który mogą wysyłać listy - mówi Eugeniusz Kondracki, prezes PZD.

Czytaj więcej...

List otwarty Uczestników X Edycji Harcowiada 2012

Zaskarżenie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego spowodowało głęboki oddźwięk w środowisku działkowców. Działkowcy obawiają się, że nowe rozwiązania, do których zmierza cała procedura zmiany ustawy może odbić się niekorzystnie na dotychczasowych uprawnieniach.

Działkowiec dzisiaj korzysta:
- z bezpłatnego użytkowania gruntu
- własności nasadzeń i obiektów na działce
- zwolnień podatkowych
- z prawa do odszkodowania w przypadku likwidacji ogrodu
- prawa do działki zamiennej
- ochrony przed roszczeniami osób trzecich
- prawa do przekazania działki osobie bliskiej

Czytaj więcej...

Działkowcy okręgu szczecińskiego do Pani Marszałek Sejmu

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu


Szanowna Pani Marszałek

Działkowcy Szczecina, Świnoujścia, Stargardu Szczecińskiego, Goleniowa, Choszczna, Kamienia Pomorskiego, Myśliborza, Polic oraz wszystkich mniejszych gmin, gdzie znajdują się nasze rodzinne ogrody działkowe, zwracają się do Pani Marszałek o :

- wyznaczenie godnej reprezentacji Sejmu do obrony ustawy o ROD, którą to właśnie  Sejm RP uchwalili w 2005 roku;
- podjęcie starań, by działkowcom nie stała się krzywda przy okazji porządkowania prawa;

Nie żądamy wiele. Żądamy poszanowania praw nabytych.
Żądamy szacunku dla ludzi i obrony naszych rodzinnych ogrodów działkowych, gdzie mamy zapewniony wypoczynek, rozrywkę, zdrowie, możliwość integracji rodzin i pokoleń oraz radość w codziennej szarości.
Zapraszamy Panią Marszałek do naszych ogrodów, aby naocznie przekonać się, że nie można zmarnować istniejącego dorobku.
Z wyrazami szacunku

Podpisy 33 osób

List do Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

od Członków Okręgowego Zarządu PZD  w Szczecinie z dnia 05.06.2012 r.

Informacja o terminie rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym, mającym zbadać zgodność przepisów ustawy o ROD z konstytucją RP, nie jest zaskoczeniem dla nas działkowców. Wniosek I Prezesa Sadu Najwyższego czeka na rozpatrzenie od dwóch lat.
Przedmiotem badania zgodności mają być objęte przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych. Z komunikatu Trybunału Konstytucyjnego dowiadujemy się, że do udziału w rozprawie zaproszone zostały podmioty nie mające nic wspólnego z rodzinnymi ogrodami działkowymi.
Stowarzyszenia SIDOD w Olsztynie, a także OTOD z Bydgoszczy to grupki ludzi, których źródło tkwi w nie przestrzeganiu prawa. Nie reprezentują oni żadnego ogrodu działkowego. Co więc było przyczyną, iż dostąpili aż takiej nobilitacji, że postawiono je na równi z Polskim Związkiem Działkowców?

Czytaj więcej...

List Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.06.2012 r.

Dzień 28 czerwca 2012 roku zapisze się znacząco w historii polskiego dorobku ogrodnictwa działkowego.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jakie zapadnie w sprawie zgodności ustawy o ROD z Konstytucją, może zmienić system funkcjonowania tego ruchu społecznościowego.
Decyzja dotyczy miliona rodzin, tych nie najlepiej sytuowanych. Te ogrody są ludziom potrzebne.

Czytaj więcej...

List Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

                         do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej podjęty na posiedzeniu w dniu 05.06.2012 r.

Szanowny Panie Ministrze

Tyle listów zbiorowych i indywidualnych przesłaliśmy do Pana, często nawet w szorstkim tonie, ale przesiąkniętych troską o nasze rodzinne ogrody działkowe. Petycje i listy osobiste, często pisane są różnie, ale szczerze.
Uspokajał nas Pan, że nic się nie dzieje wokół ustawy, że Rząd nie planuje zmian. Wierzymy Panu, wierzymy także w sprawiedliwość w imieniu, której zaskarżono ustawę o ROD.
Zastanawia jednak myśl, skąd przyszło olśnienie i zrodziła się sugestia Wnioskodawcy do takiego potraktowania miliona rodzin.
Chcemy wierzyć, że to, co się dzieje wokół ustawy od dwóch lat, to nie fatum i sprytnie inspirowana, gdzieś tam w ośrodkach, myśl forsowana przez ludzi, którym zależy na osiągnięciu celu dzisiaj jeszcze mocno skrywanego.
Dziwi nas jednak tak wysoko uplasowanie groteskowych stowarzyszeń, których źródła leżą w bezprawiu, a które są niemal gloryfikowane i wykorzystywane przeciwko ustawie o ROD.

Z wyrazami szacunku - (podpisy 33 członków)

List Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

do Premiera Rządu RP podjęty na posiedzeniu w dniu 05.06.2012 r

Panie Premierze

Teraz, gdy cały Kraj żyje tematyką Euro – 2012 i cała uwaga skierowana jest na to by nasz Kraj wypadł jak najlepiej w oczach Europy i świata, w Trybunale Konstytucyjnym będą się ważyć losy rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Są to nieporównywalne skale. Tak to zostało dziwnym zbiegiem nałożone na siebie, by nie było szans na nagłośnienie problemu miliona polskich rodzin.
Nasze listy kierowane, gdzie tylko było możliwe, pozostały na razie bez echa. Wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego nie został wycofany.

Czytaj więcej...

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 05.06.2012 r. w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przyjęta przez Sejm w 2005 roku, przez siedem lat dobrze służy działkowcom. Jej zapisy są gwarancją stabilności rozwoju ogrodów działkowych oraz zapewniają pełną dostępność do działki dla każdego, kto pragnie korzystać z tego dobrodziejstwa, oferowanego przez państwo i samorządy gmin.
Z tej formy pomocy socjalnej w Okręgu Szczecińskim korzysta 50 tys. rodzin. Z działki korzystają również ludzie, którzy nie są ich użytkownikami, na zasadzie wzajemnych kontaktów, integracji oraz więzi społecznych między ludźmi.

Czytaj więcej...

Trybunał Konstytucyjny - Al. Szucha 12a, 00-918 Warzszawa

Jako długoletni działkowiec i członek Polskiego Związku Działkowców, dla którego nie jest obojętny przyszły los Rodzinnych Ogrodów Działkowych (tj. ruchu społecznego o ponad 115 - letnich tradycji) - jestem przerażony i oburzony wnioskiem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego wnoszącym o likwidację ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Oznacza to, że I Prezesa Sadu Najwyższego nic interesuje opinia i sprzeciw społeczny w tej sprawie, a rym samym i dalszy los użytkowników działek.
Działanie takie jest szczególnie szkodliwe i groźne ze względów ekonomicznych i ideologicznych - dla wielomilionowej, najczęściej biedniejszej części społeczeństwa polskiego, któremu (chociaż w niewielkim stopniu) już dawna PRL przydzielając działki rekompensowała w ten sposób niedostatki dnia codziennego, co niejednokrotnie było także formą wsparcia socjalnego uboższych rodzin.

Czytaj więcej...

List Krajowej Rady PZD do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Krajowa Rada PZD, jako prawny reprezentant ponadmilionowej rzeszy polskich działkowców, zwróciła się do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu dotyczącym ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść listu zamieszczamy w załączniku - pobierz

Narada Prezesów Okręgowych Zarządów PZD

W dniach 28 – 29 maja br. w Warszawie odbyła się druga w tym miesiącu narada Prezesów OZ.

W czasie posiedzenia omówiono następujące tematy:

- Znaczenie i potrzeba kontroli w ROD;
- Rozliczenie OZ z wykonania uchwał KR PZD i Prezydium KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego;
- Sprawozdania finansowe i preliminarze OZ oraz sprawozdania finansowe z ROD;
- Ocena funkcjonowania opłaty inwestycyjnej;
- Wykorzystanie majątku Związku;
- Oświata w Związku. Szkolenie instruktorów SSI, działkowców i kandydatów na działkowców;
- Modernizacja działek. Praktyczna realizacja uchwały Krajowej Rady PZD;
- Badanie stanu prawnego gruntów ROD;
- Inwestycje w ROD;
- Funkcjonowanie biur OZ;
- Sprawy prawne;
- Działalność medialna, promocyjna i informacyjna w Związku.

Apel Krajowej Rady PZD do wszystkich członków PZD

Szanowni działkowcy! Członkowie Polskiego Związku Działkowców!
   
W dniu 28 czerwca 2012r. w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa, na której sędziowie wypowiedzą się o zgodności ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.
Zaskarżona została cała nasza ustawa.Trybunał będzie więc rozstrzygał o wszelkich prawach z niej płynących.

Dlatego dla każdego działkowcauchylenie ustawy może oznaczać:

- utratę posiadanego obecnie prawaużytkowania działki,
- odebranie prawa własność do naniesień i nasadzeń na działce,
- odebranie zwolnienia z podatków i czynszów dzierżawnych na rzecz gminy - właściciela gruntu zajmowanego przez ogród,
- odebranie prawa do ochrony ogrodu przed likwidacją na cele komercyjne,
- odebranie prawa do odszkodowania za majątek na działce i do działki zamiennej przy likwidacji ogrodu.

Czytaj więcej...

DZIAŁKOWCY! Walczcie o swoje prawa! Brońcie swojej ustawy!

Od ponad 22 lat nasze ogrody są atakowane. Dzięki ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i Związkowi, skutecznie bronimy swojego dorobku. Przez ostatnie lata odparliśmy wiele ataków, a zwłaszcza liczne projekty ustaw dążące do ograniczenia, bądź też do całkowitego zniesienia praw polskich działkowców. Te prawa są solą w oku środowisk, które nie mogą zawłaszczyć gruntów zajętych przez ogrody, dopóki istnieje ustawa i Związek. Stąd też od lat trwa oszczercza kampania wymierzona właśnie w te dwa filary, pozwalające ponad milionowi polskich rodzin korzystać z niemal pięciu tysięcy ogrodów. Usunięcie ustawy i Związku to konieczny warunek „uwolnienia” prawie 44 tys. hektarów ziemi na cele komercyjne. Stawka jest ogromna, więc nie przebiera się już w środkach. Po niepowodzeniach poprzednich ataków najwyraźniej uznano, że najwyższy czas rozprawić się z działkowcami. I oto do Trybunału Konstytucyjnego złożono wniosek o uchylenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Oznacza to żądanie bezpowrotnego pozbawienia działkowców wszystkich praw. Negatywny wyrok to niemożność przywrócenia tych praw. Działkowcy mają pozostać z niczym. Dzięki temu łatwiej będzie ich usunąć z zajmowanych terenów, na których znowu nieliczni się wzbogacą.Jest to realnaperspektywa. Trybunał zajmie się sprawą już 28 czerwca br.  Powinniśmy zrobić wszystko, aby przekonać sędziów do naszych racji.Obecnie to najlepszy sposób walki o prawa naszych rodzin! Musimy też mieć świadomość, co nas czeka w razie uchylenia ustawy.

Czytaj więcej...

Obrona Ustawy o ROD tematem przewodnim III Posiedzenia Krajowej Rady PZD

W Polskim Związku Działkowców od początku roku odbywają się liczne posiedzenia, narady, zebrania. 28 maja w Warszawie odbyło  się trzecie w obecnej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Ponieważ wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym posiedzenie zdominował temat obrony Ustawy o ROD. Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz omówił działania, które w obronie Ustawy podejmują Okręgowe Zarządy, rodzinne ogrody działkowe oraz pojedynczy działkowcy. Prezes PZD przypomniał, że na przestrzeni ostatnich pięciu miesięcy działkowcy wysłali ponad tysiąc trzysta listów do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ponad  sześćset listów do Premiera Donalda Tuska oraz  setki listów do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka i  parlamentarzystów.
„Liczba listów jest najlepszym potwierdzeniem tego, że Ustawa o ROD cieszy się poparciem działkowców, sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu ogrodów, dlatego powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie” – zaznaczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Czytaj więcej...

Działkowcy odpowiadają...

Pani Małgorzata Święchowicz Redaktor gazety „Newsweek”

Szanowna Pani Redaktor

Nie mogę zgodzić się z Pani poglądami prezentowanymi w artykule „Ogródkowa samowola” ponieważ nieprawdą jest, że:
- Ogrody działkowe to państwo w państwie
- W ogrodach działkowych można nabywać nieruchomości w sposób ułatwiony bez kontroli
- Obowiązuję przymus członkostwa w PZD
- Za prace na rzecz ogrodu można się wykupić
- Związek utrudnia życie ludziom otwartym i uczciwym

Takim sposobem wyszukiwania haków na organizację można udowadniać niemal wszystko.
Oparła Pani swoje poglądy na kilku wystąpieniach akurat nie tych co powinni w sprawie rodzinnych ogrodów działowych się wypowiadać a przecież tych ludzi jest niewielka garstka i stwarzają dzięki takim artykułom wrażenie iż jest to siła na miarę historii.
Przecież nikt tych ludzi nie trzyma siłą w PZD. Powinni założyć chociaż jeden ogród działkowy i dać przykład dobrej roboty a nie żerować na już istniejących ogrodach i wozić się na tym wózku ciągle go krytykując.

Czytaj więcej...

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 1

Wczoraj 132

W tygodniu 490

W miesiącu 3390

Wszystkich 469024

Kubik-Rubik Joomla! Extensions