Polecamy:

Prasa Działkowa

 

Japońskie ogrody

Ogrody działkowe w Japonii.

W  ogrodzie działkowym Hagidai na 106 rodzin jest 117 działek. Jedna działka ma powierzchnie 30 metrów kwadratowych. Każdy rok działalności ogrodu działkowego Hagidai zaczyna się od walnego zgromadzenia. Obejrzyj jak wyglądają ogrody działkowe w Japonii - kliknij

Aktualności z ROD "Nowe Życie"

ZASTOSOWANY RYCZAŁT ZA ZUŻYTĄ WODĘ

W ostatnim okresie czasu do Okręgu w Szczecinie napływają skargi związane z zastosowaniem rozliczenia ryczałtowego za zużytą wodę w minionym sezonie w stosunku do osób, które nie dokonały odczytu wskazania wodomierz w wyznaczonym czasie.

Na samym wstępie należy zadać pytanie „co to jest ryczałt i jak jest on wyliczany w Ogrodzie?”

RYCZAŁT – jest to należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry.

OPŁATA RYCZAŁTOWA – wyliczana jest na podstawie różnicy sumy wskazań podliczników znajdujących się na działkach użytkowników, a stanem wodomierza głównego ZWiK podzielonego przez powierzchnię użytkową działki w stosunku do której odbiorca nie dokonał odczytu wody.

Kwestie rozliczenia ryczałtowego za zużytą wodę w Ogrodzie może regulować wewnętrzny podjęty na walnym zebraniu tzw. „Regulamin korzystania z wody” obowiązujący na danym ROD bądź inna podjęta uchwała stanowiąca w jaki sposób rozliczane będą osoby, które nie dokonały odczytu wskazania wodomierza w terminie.

W powszechnie obowiązujących przepisach, a mianowicie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę w art. 26 pkt. 3 znajdziemy określenie, że właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań na podstawie przyjętej metody rozliczania, którą obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach.

Według powszechnym opiniom i stwierdzeniom działkowców, naliczany ryczałt nie jest karą za nie dokonanie odczytu wodomierza, ale zwyczajnym rozliczeniem kosztów zużycia wody za dany rok kalendarzowy.

Wbrew naszemu tokowi myślenia podanie stanu wodomierza w nowym roku nie powoduje przeksięgowania środków z potraktowanego ryczałtu ani nadpłaty w formie zaliczki za wodę w roku kolejnym ze względu na zamknięcie roku kalendarzowego.

 

 

Mapa ROD "Nowe Życie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 195

Wczoraj 146

W tygodniu 558

W miesiącu 1779

Wszystkich 227661

Kubik-Rubik Joomla! Extensions