Polecamy:

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Stanowisko uczestników jesiennej narady Prezesów

Rodzinnych Ogrodów Działkowych szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23.11.2010  w sprawie informacji internetowych  z dnia 16.11.2010 pod nazwą „NIK o ogródkach działkowych”

Komunikat zamieszczony w Internecie w sprawie ogrodów działkowych jest bardzo krzywdzący całą społeczność działkowców, samorządy rodzinnych ogrodów działkowych i całą organizację PZD.
Przekazany sygnał do społeczeństwa oraz do najwyższych organów Państwa Polskiego, w formie katastroficznego obrazu ogrodów działkowych nie odpowiada rzeczywistości i nie wynika on nawet z samej merytorycznej treści informacji o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Drzewko kongresowe dla ROD "Górki Ustowskie"

W dniu 22 września 2011r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców. Tradycją już jest, że na zakończenie Kongresu PZD zasłużone dla Związku ogrody działkowe otrzymują tzw. „drzewka kongresowe”. Drzewko symbolizuje trwałość i siłę Związku. Jest też przeniesieniem atmosfery i przesłania Kongresu do ogrodów działkowych.
W tym roku na zakończenie II Kongresu pan Roman Krempski odebrał „Drzewko Kongresowe”, które zostanie posadzone 4 października 2011 roku w ogrodzie działkowym im. „Górki Ustowskie”.

Rodzinnemu Ogrodowi „Górki Ustowskie” serdecznie gratulujemy.

OZ PZD Szczecin do redaktora naczelnego "GW"

Szanowny Panie Redaktorze
Artykuł „Nasze ogródki willowe”, autorstwa pani Kingi Konieczny, wybiórczo ukazuje problemy, przez co tworzy niekorzystny obraz ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, na co nie możemy być obojętni i wyrażamy stanowczy protest.
Czy ogrody mają istnieć w mieście czy nie, rostrzygają kompetentne organy planowania i zarządzania w oparciu o racje społeczne. Przytaczanie wypowiedzi jednego radnego szczecińskiego, o jego marzeniach jest nie na miejscu.
Akurat wymienione ogrody „Bielawa” i „Bohaterów Warszawy” są ogrodami o rodowodzie przedwojennym. Miały i nadal służą założonym celom społecznym. Takie ogrody spotykamy nawet w Paryżu, Lyonie, Wiedniu czy Hamburgu. Ogrody właśnie w miastach mają swój sens.

Czytaj więcej...

VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczecinie

Już od wczesnych godzin porannych w dniu 30.08.2011 rozpoczęło pracę biuro zjazdowe w „Kantynie Portowej” na terenie Zespołu Portowego Szczecin - Świnoujście, gdzie przygotowana wcześniej sala obrad czekała na pojawienie się delegatów.
Hasła znajdujące się na sali zwiastowały charakter obrad tego najwyższego forum związkowego w Okręgu, a mianowicie, że sprawy dotyczyć będą między innymi zagrożeń dla ustawy o rod, 30 lecia PZD oraz II Kongresu PZD.
Od godziny 7.30 zaczęła ustawiać się kolejka w sekretariacie Zjazdu, gdzie delegaci otrzymywali teczkę z projektami dokumentów zjazdowych oraz mandat potwierdzający uprawnienia delegata do udziału w Zjeździe,  który jednocześnie służył do głosowania.

Przed godziną 10.00 sala była już wypełniona po brzegi oraz pojawili się zaproszeni goście:
- Eugeniusz Kondracki -  Prezes PZD,
- Jan Krawczuk - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
- Jarosław Rzepa - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego,
- Janusz Żmurkiewicz - Prezydent Miasta Świnoujścia,
- Dariusz Wieczorek - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD,

Czytaj więcej...

Informacja z obrad Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 w siedzibie OZ, z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej.
W pierwszej części obrad uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniem Okręgowego Zarządu PZD za kadencję 2007-2011 i przyjęto stosowną uchwałę o skierowaniu sprawozdania na obrady VII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.
Uczestnicy zostali poinformowani o przygotowaniach do Okręgowego Zjazdu, który został na poprzednim posiedzeniu zwołany na 30.08.2011 r. w Szczecinie.
W drugiej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości:
- Przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD - Pan Dariusz Wieczorek,
- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego - Pan Jarosław Rzepa,
- Redaktor „Kuriera Szczecińskiego” - Pani Danuta Wysocka.
W tej części obrad Prezes OZ przedstawił krótko historię PZD w okresie 30 lecia, odczytał list Prezesa Związku na 30 lecie PZD. Zapoznał z uchwałą Krajowej Rady PZD na 30 lecie oraz nawiązał w wystąpieniu do znaczenia uchwalenia ustawy o ROD, której VI rocznica mija 8.07.2011 r.. Przedstawione zostały zagrożenia dla ustawy, dla działkowców i ogrodów w wyniku zaskarżenia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o ROD oraz zajętych w tej kwestii stanowisk przez Marszałka Sejmu RP oraz Prokuratora Generalnego.
W dyskusji głos zabrali:

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie

W dniach 14-15 maja 2011 roku odbył się kiermasz ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach” na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wzięli w nim udział liczni wystawcy z branży ogrodniczej, którzy zaprezentowali bogate kolekcje drzew, krzewów i roślin ozdobnych, owocowych, iglastych i liściastych. Można było nabyć sadzonki, rozsady, cebule, byliny, pnącza, nasiona. Nie zabrakło również środków ochrony i uprawy roślin, narzędzi oraz sprzętu ogrodniczego.
Odwiedzający mieli okazję poznać ofertę wystawców prezentujących małą architekturę. Można było również podziwiać kompozycje z kwiatów żywych przygotowaną przez Florystów znanych w Polsce i poza jej granicami oraz słuchaczy podyplomowych studiów Florystyka działających przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie

W dniu 18.05.2011 roku w siedzibie OZ PZD odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD. W trakcie debaty poruszono następujące problemy:

- ogólną ocenę sytuacji wywołanej zaskarżeniem ustawy ROD do Trybunału Konstytucyjnego oraz ewentualnymi zagrożeniami stąd wynikającymi. Omówiono aktywność organów statutowych ogrodów i Okręgu w obronie Ustawy o ROD, a także inne problemy towarzyszące temu zjawisku w ogrodach;
- dokonano wstępnej oceny zakończonej kampanii sprawozdawczej w ROD oraz wnioski wynikające z przygotowania i przeprowadzenia zebrań i nadesłanych materiałów sprawozdawczych. Na 174 ogrody zebrania nie odbyły się jeszcze w czterech ogrodach w statutowym terminie oraz unieważniono dwa zebrania przeprowadzone z naruszeniem przepisów statutowych;
- przedstawiona została informacja o wykorzystaniu mediów w działaniach realizujących politykę Związku nakreśloną przez I Kongres PZD głównie w dziedzinie otwierania ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej;
- dokonano ogólnej oceny trendów w zakresie gospodarki finansami w ogrodach i jej zgodności z przepisami związkowymi;
- poddane zostały analizie zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2010 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2011 rok;
- omówione zostały przygotowania do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD i ustalono jego termin.

Czytaj więcej...

Prezesi ROD okręgu szczecińskiego w sprawie zagrożeń dla ustawy o ROD

Zgodnie z planem pracy, 23 listopada 2010 roku w Domu Działkowca ROD „Pogodny” w Szczecinie, odbyła się jesienna narada Prezesów ROD Okręgu Szczecińskiego. W naradzie udział wzięło 138 osób.
Tematyka przewidywała omówienie:
• istoty zagrożeń dla ogrodów i działkowców oraz Związku, wynikających z zaskarżenia ustawy o ROD przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego.
• działania organów związkowych w obronie ustawy o ROD
• źródeł występujących niepowodzeń w pracy samorządów ogrodowych
• informacji w sprawie zagospodarowania ROD

Z uwagi na istotne problemy dotyczące przyszłości ogrodnictwa działkowego na zaproszenie Okręgowego Zarządu udział w naradzie wzięli:
1. Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki
2. Kierownik Wydziału Prezydialnego KR Pan Marek Pytka
3. Prawnik KR Pan Tomasz Terlecki
4. Dyrektor Wydziału Rolnictwa i ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Pan Jarosław Rzepa.

Czytaj więcej...

SP 48 gwarancją dobrego startu w przyszłość

Tadeusz Jarzębak
Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie

 

22 września 2010roku w ramach edukacji przyrodniczej uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność goszczenia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pogodny" ul. Derdowskiego w Szczecinie. Na ręce Pani Prezes Krystyny Ilczuk wystosowaliśmy podziękowanie o treści:

„Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek nie może istnieć bez przyrody".

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie składa na Pani ręce serdeczne podziękowanie dla Zarządu i Gospodarzy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny" za zorganizowanie zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
Spacer alejkami Ogrodu, zebrane owoce, warzywa i jesienne kwiaty stały się źródłem inspiracji do wykonania przez uczniów prac plastycznych, które mamy nadzieję, stanowić będą stałą dekorację świetlicy Ogrodu.
W imieniu wychowawczyń klas 1 d i 2 d - dziękujemy także za przygotowanie dla naszych uczniów poczęstunku i drobnych upominków.
Jednocześnie pragniemy dodać, że edukacja przyrodnicza i ekologiczna dzieci odgrywa doniosłą rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw wobec środowiska przyrodniczego. Pobudza ich naturalną ciekawość, stymuluje procesy poznawcze, wpływa na rozwój zainteresowań mogących stać się w przyszłości pożytecznym sposobem spędzania wolnego czasu.
Tym samym pragniemy podkreślić, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i korzystaniu z doświadczeń, które oparte jest na doświadczeniu i profesjonalizmie, wszelkie działania edukacyjne skierowane do dzieci stanowią ważny krok w kierunku ich rozwoju.

Wicedyrektor  - mgr Hanna Drygas

Parada działkowców w Świnoujściu

Wrzesień, co roku obfituje uroczystościami działkowymi. Jak Kraj długi i szeroki w rodzinnych ogrodach działkowych odbywają się uroczystości Dni Działkowca. Uroczystości takie organizują także Okręgi oraz Krajowa Rada PZD. Tradycja stara i bogata. Tak też było w Świnoujściu 11.09.2010 r.

Od kilku lat dojrzewała myśl, aby zorganizować wspólne święto jedenastu ogrodów Świnoujścia przy udziale władz i społeczeństwa miasta. I stało się – sprzyjający klimat władz miasta oraz upór i pomysłowość działkowców zaowocował. Powstał komitet organizacyjny, który od wielu tygodni pracował solidnie nad scenariuszem, przygotowaniem organizacyjnym oraz logistycznym imprezy.

Już na kilka dni wcześniej media sygnalizowały nadchodzące uroczystości.
Rano na przeprawie promowej wzmożony ruch. Decyzją władz udostępniono przeprawę promową „Bielików” dla wszystkich. Zniesienie ograniczenia ułatwiło przedostawanie się na wyspę Uznam, gdzie rozpościera się, aż do granic Polski, przepiękna część miasta - kurortu. O tej porze roku w Świnoujściu można spotkać wielu kuracjuszy z Kraju i zagranicy.

Czytaj więcej...

List otwarty do I Prezesa Sądu Najwyższego

Pan
prof. dr hab. Lech Gardocki 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Szanowny Panie Profesorze

Pismo procesowe z dnia 6 września 2010 roku skierowane do Trybunału Konstytucyjnego o rozszerzenie poprzedniego Pana wniosku z dnia 22 lutego 2010 roku zmierzające do orzeczenia o niezgodności całej ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych z art. 2, 21, 31, 32, 58 oraz art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest szokiem dla działkowców.
Ten poszerzony wniosek, zawierający mnóstwo dywagacji i szereg nierealnych hipotetycznych stwierdzeń nie poparty faktami z rzeczywistości jest świadomym dążeniem do rozbicia organizacji pozarządowej, do rozparcelowania ogrodów, do pozbawienia ich ochrony oraz skazania ich na stopniowe znikanie z polskich miast.
Działkowcy nigdy samowolnie i bezprawnie nie zajmowali gruntów. Ogrody zawsze były tworzone w ramach obowiązującego prawa.

Dzisiaj Pan kwestionuje dosłownie wszystko. Podważa Pan wszelkie prawa działkowców. Szkoda, że nie podważa Pan prawa do ich życia.
Proszę wybaczyć gorycz tego listu, ale to, co się stało nie pozwala na spokojne i bez emocji rozmyślanie.
Mamy jedynie nadzieję, że w Trybunale Konstytucyjnym są ludzie, którzy nie podzielą Pana stanowiska stanowiącego pogłos, projektu ustawy autorstwa posłów PiS, którą Sejm RP odrzucił po pierwszym czytaniu.
Dzisiaj wiemy, kogo Pan reprezentuje i komu ma służyć Pana wystąpienie.
 
- podpisy działkowców -

List otwarty działkowców szczecińskich do Pani poseł PO - Lidii Staroń

Szanowna Pani Poseł
Zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą, aby do wystąpień medialnych przygotowywała się Pani lepiej. Tym co Pani zaprezentowała nie zaszokowała Pani nikogo poza jedyną wiadomością, że działkowcy będą uwłaszczeni.
Idziecie Państwo w ślady swoich  poprzedników i zaczynacie działkowcom obiecywać, mimo, że nie jest to jeszcze kampania wyborcza!
Czy zdaje sobie Pani sprawę z ogromu kosztów społecznych i materialnych proponowanego projektu!
Czy Pani wie, że na przykład tylko w samym Szczecinie na 87 ROD aż 52 są przeznaczone na inne cele. Kto więc działkowców na nich uwłaszczy?
Wieczyste użytkowanie w Szczecinie ma tylko 15 ROD, a co będzie z resztą działkowców? Dziewięćdziesiąt pięć procent ogrodów nie posiada prawidłowych planów zagospodarowania ogrodu z naniesieniem poszczególnych działek. Sporządzenie takiego planu to koszt około 500 złotych od działki.
Opłata za wieczyste użytkowanie działki na terenie ogrodu „Unikon” w Szczecinie wynosi  1.170 złotych. Koszt sporządzenia aktu notarialnego wraz z związanymi z tym procedurami wyniósł działkowca 819, 76 zł. Co ma dać uwłaszczenie w ogrodach peryferyjnych, gdzie pustostany sięgają nawet 60- 70 procent. Czy zdaje sobie Pani sprawę z możliwości budowy domu mieszkalnego na działce 300 metrów kwadratowych, a w wielu przypadkach 200 lub 150 metrów?

Czytaj więcej...

Prawdziwe oblicze pseudo działkowca

W związku z licznymi wystąpieniami na forum publicznym Pana Jakuba Sztajbera, PZD Okręgowy Zarząd w Szczecinie prostuje oczywiste pomówienia i niezgodności ze stanem faktycznym i prawnym, wskazując przy tym iż:

Pan Jakub Sztajber oraz Pani Maria Sztajber od 2005 roku użytkowali działki na terenie ROD „Gryf w Szczecinie”. Pan Jakub Sztajber użytkował działkę nr 366 oraz ½ działki 365, natomiast Pani Maria Sztajber użytkowała działkę 364 oraz ½ działki 365. Powyższe trzy działki użytkowane były wspólnie przez Państwa Sztajber i tworzyły nieformalnie jedną działkę ogrodową. Prawo użytkowania działek Państwo Sztajber uzyskali na mocy Uchwały Zarządu ROD Gryf z dnia 27 kwietnia 2005 r.
Działka (połączona z trzech działek) od początku użytkowana była niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności chodzi tu o nieprawidłowe zagospodarowanie działki. Działka jest nieuprawiana, natomiast w punkcie centralnym połączonych działek wybudowany został budynek mieszkalny, w którym Pani Maria i Jakub Sztajber wspólnie zamieszkali, a następnie złożyli wniosek o zameldowanie na w/w działce. Dnia 26 listopada 2008 r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o zameldowaniu Pana Jakuba i Marię Sztajber na działce ogrodowej na terenie ROD Gryf w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Struktury OZ PZD w Szczecinie w służbie działkowcom i ogrodom

Rok 2009 był czasem żmudnej i uporczywej walki o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych, o zachowanie praw działkowców oraz o istnienie i funkcjonowanie Polskiego Związku Działkowców.
Owocem zmagań Okręgowego Zarządu razem z całym milionowym Związkiem są efekty w postaci zachowania praw nabytych w zakresie odszkodowań przy likwidacjach ROD, w zakresie prawa budowlanego i zwolnienia z podatków.
Najważniejszym i wymownym efektem było odrzucenie przez Sejm RP poselskiego projektu PiS o ogrodach działkowych, którego realizacja byłaby totalną klęską dla społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce i zaprzepaszczeniem niemal dwuset letniego jego dorobku.
To wszystko na szczęście jest już poza nami. Należy iść naprzód, walczyć nadal jeżeli zajdzie taka potrzeba. Póki co, należy doskonalić nasze działania organizacyjne dla dobra rodzin działkowców i społeczeństwa, w którym żyjemy i jesteśmy jego częścią.
Dobry start do działań w 2010 roku stwarzają osiągnięcia roku minionego, do których należy przede wszystkim zaliczyć:

Czytaj więcej...

Odbył się I Kongres Polskiego Związku Działkowców

W dniu 14 lipca br. obradował I Kongres Polskiego Związku Działkowców w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongres poświęcony został ocenie sytuacji i wypracowaniu stanowisk w sprawie zagrożeń dla dalszego istnienia polskiego ogrodnictwa działkowego. Zagrożenia te wynikają przede wszystkim z ustawowych propozycji zgłaszanych przez posłów PiS o uchylenie powszechnie popieranej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz likwidację ogólnopolskiego samorządu działkowców wraz z nacjonalizacją społecznego majątku.
W Kongresie uczestniczyła szeroka reprezentację polskich działkowców w liczbie 2600 przedstawicieli z całej Polski. Kongres został więc w pełni umocowany do wyrażenia stanowisk co do zagrożeń dla ogrodów oraz przyszłości i kierunków rozwoju ponad stuletniego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Będąc wielkim wydarzeniem dla środowiska działkowego, podczas Kongresu nie mogło zabraknąć wielu znamienitych gości. Zaproszono prawie 400 osób, wśród których przybyli m.in. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, Wicepremier Waldemar Pawlak, Przewodniczący Klubu Lewica Grzegorz Napieralski, poseł Wiesław Szczepański, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz liczni parlamentarzyści. W Kongresie uczestniczyło również wielu prezydentów i burmistrzów miast z całego kraju, m.in. Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania i przewodniczący Związku Miast Polskich. Byli również przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych oraz środków masowego przekazu.
Wprowadzenia dokonał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wygłosił referat obejmujący wszystkie zagadnienia związane z obradami. W wyniku szerokiej i ciekawej dyskusji, Kongres przyjął dziesięć stanowisk i innych dokumentów, które wyrażają poglądy działkowców na najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania ogrodów i Związku.

Zachować ogrody dla przyszłych pokoleń

 

Trzeciego czerwca 2009 roku sala domu działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pogodny” w Szczecinie zapełniła się działkowcami – reprezentantami innych ogrodów działkowych okręgu.
O godzinie 11.00 rozpoczęła obrady Okręgowa Konferencja Przedkongresowa.
Celem konferencji była ocena sytuacji w Polskim Związku Działkowców wywołanej projektem ustawy PiS o ogrodach działkowych, złożonym do Sejmu RP oraz wyłonienie uczestników na kongres PZD który ma odbyć się 14.07.2009 r. w Warszawie.
Po wprowadzeniu sztandaru Okręgowego Zarządu PZD, powitaniu uczestników oraz gości konferencji w tym: Szefa Wojewódzkiego Partii SLD – Dariusza Wieczorka, Szefa Wojewódzkiego Partii PSL, a jednocześnie Burmistrza m. Nowogardu – Kazimierza Ziembę, Przedstawiciela wojewódzkiego OPZZ – Stanisława Baryluka, Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego – Jarosława Rzepę, pełnomocnika Prezydenta Stargardu Szczecińskiego – Jana Diakówa, Asystenta Europosła Bogusława Liberackiego – Tomasza Wiśniewskiego, Z-ce Burmistrza Chojny Wojciecha Długoborskiego, przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecina, przedstawicieli prasy i radia oraz po wyborze przewodniczących konferencji – Ireneusza Koczana i Tadeusza Jagusia rozpoczęły się obrady konferencji.

Czytaj więcej...

Narada przedstawicieli OZ i ROD - wystąpienie prezesa okręgu szczecińskiego

Na naradzie PZD z udziałem przedstawicieli okręgowych zarządów i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w dniu 4 lutego 2009 r., została omówiona aktualna sytuacja ogrodów i Związku.  Jej efektem było przyjęcie Stanowiska.
Wprowadzenia do tematyki narady dokonał Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Następnie przedstawiciele okręgów, jak i rodzinnych ogrodów działkowych przedstawili sytuację na własnym terenie, odnosząc się do uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Głos zabrał również Prezes OZ PZD Szczecin Tadeusz Jarzębak. Oto treść jego wystąpienia:

Stabilność sytuacji rodzinnego ogrodnictwa działkowego w Okręgu wynika nie tylko z uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych, określających cele i metody realizacji zadań przez jednostki organizacyjne PZD. Na całokształt sytuacji oddziałują bowiem wszystkie zjawiska pochodzące z otoczenia zewnętrznego - bliższego i dalszego. Nieuchronność współżycia i współpracy z tym otoczeniem jest niejako naturalnie wpisana w treść działania związkowego.
W ostatnim okresie wystąpiły dość istotne wydarzenia stanowiące symptomy działań okalających Związek z różnych pozycji. Do wydarzeń tych należy zaliczyć:
• Przyjęcie w dość specyficznym trybie tzw. „Specustawy drogowej”.
• Rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny skargi miasta Wrocławia z 2006 roku.
• Zapowiedź wprowadzenia kontroli jednostek PZD przez NIK.
• Kampania związana z zalegalizowaniem meldowania na działce.
• Silne naciski na problematykę naruszeń prawa budowlanego przez członków PZD oraz spraw związanych z ochroną środowiska.
• Ciągłe podkreślane działania związane z inicjatywą zmian prawnych, regulujacych funkcjonowanie ogrodów działkowych.

Czytaj więcej...

Drzewko kongresowe w ROD „Górki Ustowskie”

Na zakończenie II Kongresu PZD w Warszawie Prezes KR Eugeniusz Kondracki przekazał do Okręgowych Zarządów drzewko Kongresowe – Platan klonolistny „Alphen’s globe”.
Drzewko symbolizujące trwałość i siłę Związku otrzymał w naszym Okręgu ogród który w tym roku obchodzi swój jubileusz 30 lecia istnienia - rod im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Prezes PZD w Polskim Radiu Szczecin

Wywiad dla Polskiego Radia Szczecin w audycji pt. „Akademia Działkowca” udzielony przez prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w przeddzień VII Zjazdu PZD w Szczecinie
 
Zdzisław Tararko - Polskie Radio Szczecin. 30 lat PZD?
 
No tak. To jest szmat czasu. W tym czasie Związek założył 360 tysięcy nowych działek na powierzchni czternastu i pół tysiąca hektarów. W praktyce oznacza to, że na przestrzeni ponad stu lat istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce jedna trzecia ogrodów powstała w okresie działania Związku. To prawda, że w latach osiemdziesiątych było ogromne zapotrzebowanie na działki. Ludzie chcieli je uprawiać, wypoczywać, wychowywać dzieci i dlatego może i łatwiej nam było wtedy zakładać te ogrody działkowe.

Czytaj więcej...

List otwarty Prezydium OZ PZD w Szczecinie

Pojawienie się informacji w internecie, iż przedstawiciele ministerstwa infrastruktury prowadzą rozmowy z członkami jedno lub kilkuosobowych tzw. „stowarzyszeń” oraz powołanie do tych rozmów koordynatora w osobie człowieka skompromitowanego i naruszającego obowiązujące prawo jest dla nas bulwersujące. Nie pierwszy to przypadek takich praktyk.

Znamy również fakt prowadzenia takich rozmów między innymi z członkiem PZD okręgu szczecińskiego, który obecnie ugodą sądową został zobligowany do rozbiórki samowoli budowlanej w ogrodzie „Gryf” w Szczecinie.
Jeżeli takie praktyki są dla Ministerstwa normalnością to nie wróży to nic dobrego dla przyszłości ogrodów działkowych. Dlaczego bezprawie ma ustępować prawu? Dlaczego takie przypadki nie są napiętnowane lecz wręcz wykorzystywane dla polityki Ministerstwa.

Jak mamy rozumieć taką sytuację? Czy jest to lekceważenie, czy chęć rozbicia struktur PZD. Przecież to nie przypadek. Takie działania destrukcyjne obniżają autorytet ludzi Ministerstwa, a nam przysparzają wewnętrznych przeciwników, którzy porastają w pióra chełpiąc się dowartościowaniem ich przez władzę państwową.
Jak należy to rozumieć  -  chęć poniżenia legalnych organów statutowych PZD czy brak elementarnych zasad prowadzenia polityki. Przecież jest to pożywka dla całej swory internautów próbujących załatwić swoje indywidualne interesy.
Jak to się ma do pojęcia praworządności?

W imieniu Prezydium 
- prezes OZ PZD w Szczecinie mgr Tadeusz Jarzębak
- członek OZ PZD w Szczecinie mgr inż. Tomasz Olkuski

O nas

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie.

 

Licznik wejść

Dzisiaj 0

Wczoraj 92

W tygodniu 670

W miesiącu 92

Wszystkich 444451

Kubik-Rubik Joomla! Extensions