Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Górki Ustowskie w Szczecinie uprzejmie zaprasza wszystkich delegatów  członków PZD wybranych na zebraniach sektorowych na Konferencje Delegatów.

- termin odbycia Konferencji Delegatów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Górki Ustowskie ustalono  na dzień 21 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 

- konferencja odbędzie się w świetlicy zarządu w budynku przy ulicy Południowej 1.

- materiały sprawozdawcze za rok 2019 i 2020 będą wyłożone do wglądu działkowców w dniach 28.07.2021 r i 04.2021 r. w godzinach 15:30 – 17:30  w siedzibie zarządu 

- informacja dla działkowców jest podana na tablicach ogłoszeń w ogrodzie. 

(Podstawa prawna:  § 57 Statutu PZD oraz uchwała zarządu nr 84 / 2021 z 14 lipca br.) 

(Obecność delegatów wybranych na zebraniach sektorowych obowiązkowa.)

 

Szczecin 22.07.2021

 

Prezes ROD

Jan Sitkowski

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki Ustowskie” działając na podstawie § 57 ust. 3 Statutu oraz Uchwały Zarządu NR  66 /2021 z 16 czerwca  2021 roku  zaprasza członków PZD ROD „Górki Ustowskie”                       

Na  zebrania sektorowe wg ustalonego podziału w następujących terminach:

1) Sektor  IA - zebranie w dniu 10.07.2021 - 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

2) Sektor  IB - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

3) Sektor  II  - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

4) Sektor  III  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

5) Sektor  IV  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz.13:00

Zebranie odbędzie się na terenie zarządu na wolnym powietrzu z zachowaniem przepisów sanitarnych. Głównym celem zebrania jest wybór delegatów na Konferencję Delegatów.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania przez członka zarządu

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wyznaczenie protokolanta

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór delegatów na konferencje delegatów

7. Omówienie spraw istotnych dla sektora i ogrodu

8. Zakończenie obrad

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców: 

1. W dniu 10 kwietnia będzie odkręcona woda na wszystkich sektorach. Rozpoczęcie puszczania wody rozpocznie się o godzinie 10:00 . 

2. Proces puszczania wody w poszczególnych sektorach może potrwać w zależności od stanu instalacji na działkach.

3. Wszyscy działkowcy są zobowiązani do obecności na swojej działce. W przeddzień włączenia wody należy dokonać przeglądu. Zaworów, stanu rur doprowadzających wodę.

4. W przypadku nieszczelności instalacji woda w całym ogrodzie musi być odcięta. Musi nastąpić spuszczenie wody z całej instalacji, naprawa nieszczelności. Spowoduje to straty wody. Jeżeli wypływ wody spowodowany będzie nieszczelnością z winy działkowca to osoba ta będzie obciążona kosztami spuszczonej wody w ilości 10 m3 oraz pokryciem kosztów robocizny przy usuwaniu usterki. Kwota ta będzie doliczona do obciążenia hipoteki działki.

Życzenia Świąteczne

INFORMACJA !

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców:

1. Na furtce wejściowej do budynku zarządu jest wywieszona skrzynka na listy. Do skrzynki tej proszę wrzucać informacje o zużyciu wody w roku 2020  odczytane ze swoich wodomierzy. (lub przesyłać stan liczników  e- mailem).

2. Ze względu na wprowadzone ograniczenia epidemiologiczne członkowie zarządu w ważnych sprawach (z wyjątkiem przepisania dzierżawy) będą przyjmować interesantów w godzinach 15-16:30 w dniach: 25XI, 2XII, 10XII. 

3. Zarząd prosi wszystkich działkowców o pilna wpłatę zaległości płatniczych a szczególnie opłat za energie elektryczną osób mieszkających na działkach. Nie opłacenie rachunku będzie skutkowało natychmiastowym wyłączeniem dopływu prądu na działkę.

4. Proszę wpłacać na konto zarządu:

PKO I Oddział Szczecin

9610-2047-9500-0098-0201-2727-64

Prezes zarządu 

Jan Sitkowski

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie” w Szczecinie informuje wszystkich działkowców , że w dniu 28 marca 2020 roku będzie  włączana woda do ogrodowej sieci wodociągowej po zimowej przerwie. Pierwsze otwarcie wody planowane jest na godzinę 1000 .

Prosimy wszystkich działkowców o  obecność na swojej działce. Po zimowej przerwie co roku występują wycieki wody. W przypadku nieobecności działkowca nie ma możliwości wejścia na taką działkę i zabezpieczenia wypływu wody. Za wycieki wody z instalacji z winy działkowicza , będzie on obciążony kosztami 5 m3 wody wg. aktualnej ceny wody.

W imieniu zarządu:

Prezes Zarządu

Jan Sitkowski

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie !
 2. Życzenia Świąteczne
 3. Ogłoszenie
 4. Ogłoszenie
 5. Wielkanoc 2019
 6. Ogłoszenie
 7. Zaproszenie
 8. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
 9. Ogłoszenie
 10. Życzenia Świąteczne
 11. Ogłoszenie
 12. OGŁOSZENIE ! Dla Działkowców ROD „Górki Ustowskie”w Szczecinie
 13. Informacja Dla członków PZD ROD „Górki Ustowskie”
 14. Informacja dla działkowców ROD Górki Ustowskie.
 15. Informacja
 16. Dzień Działkowca 2017
 17. Zdjęcia z Walnego Zebrania 2017
 18. Życzenia wielkanocne
 19. OGŁOSZENIE
 20. Walne zebranie 2017
 21. Informacja
 22. ogłoszenie
 23. życzenia
 24. Ogłoszenie
 25. Dożynki 2016
 26. Konkurs fotograficzny 2016
 27. Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016
 28. ZAPROSZENIE
 29. komunikat
 30. komunikat
 31. Dzień Działkowca 2015
 32. INFORMACJA
 33. Konkurs fotograficzny 2015
 34. Bardzo ważna wiadomość
 35. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej
 36. ZAWIADOMIENIE
 37. List działkowców naszego ogrodu do Rzecznika Praw Obywatelskich
 38. Galeria zdjęć z "Dożynek 2014"
 39. List Pana Romana Krempskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich
 40. Informacja
 41. List do Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich
 42. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 43. Zawiadomienie
 44. List do Pani Marszałek ws. przyspieszenia prac legislacyjnych
 45. List w sprawie prac nad nową ustawą działkową
 46. List do Posłanki Renaty Zaremby
 47. Wyróżnienia dla naszego ogrodu
 48. List do Premiera RP w sprawie prac nad projektem nowej ustawy działkowej
 49. Korespondencja elektroniczna z Posłanką PO Agnieszką Pomaska z Gdańska
 50. Odpowiedź Przewodniczącego Klubu SP na Apele Działkowców
 51. List do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
 52. List do Posła Huskowskiego
 53. List działkowca z ROD "Górki Ustowskie” w Szczecinie do Posłów i Posłanek
 54. Apel do Klubów Parlamentarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 55. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 56. Listy działkowców do Marszałek Sejmu
 57. W sprawie obywatelskiego projektu ustawy
 58. Działkowcy ROD "Górki Ustowskie." piszą do premiera
 59. Roman Krempski z ROD „Górki Ustowskie” do posła PO
 60. Zawiadomienie
 61. Protest w obronie ustawy działkowej
 62. Notatka z uzgodnień
 63. Informacja
 64. Najlepiej zagospodarowana działka 2012 roku
 65. List do I Prezesa SN
 66. List do Trybynału Konstytucyjnego
 67. Drzewko Kongresowe w naszym ogrodzie
 68. Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów 2012
 69. Sprawozdanie z jubileuszu 30 lecia ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie i 30 lecia PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 47

Wczoraj 125

W tygodniu 314

W miesiącu 2581

Wszystkich 443324

Kubik-Rubik Joomla! Extensions