Polecamy:

Galeria ROD "Górki Ustowskie"

Prasa Działkowa

 

ZIELEŃ – 21 WIEKU KIERUNEK ŚWIATOWY

Już obecnie świat dostrzega zagrożenie nowoczesnego postępu cywilizacyjnego i przewiduje jak ratować planetę i człowieka zarządzającego postępem i bezpieczeństwem. Dla ratowania potrzebne są bardzo duże środki finansowe i nowoczesne myślenie. Więcej

 

Aktualności z ROD "Górki Ustowskie"

Dożynki 2021 rok W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Górki Ustowskie”

Dożynki w ROD „Górki Ustowskie” odbyły się w dniu 28 sierpnia. Było to szczególne wydarzenie. ROD obchodzi w tym roku 40-tą rocznicę powstania. Dla uczczenia uroczystości włączyła się przyroda. Do godziny 17-ej , był to piękny, słoneczny dzień. Działkowcy stworzyli przyjemną atmosferę uroczystości. Oficjalny program przewidywał:

I. Otwarcie uroczystości, powitanie gości – godz. 13

a. wysłuchanie hymnu działkowców

b. Powitanie gości  i działkowców –prezes ROD,

c. Krótkie wystąpienie   prezesa ROD

Okolicznościowe wystąpienie przedstawiciela Zarządu

Okręgowego PZD -  godz.13.20

d. Wręczenie dyplomów i książeczek pionierom ROD  wg . Listy- 16 osób

e. Wręczenie Pucharów za długoletnią pracę w ogrodzie – 5 osób wg listy

f. Wręczenie dyplomów osobom zasłużonym w pracy na rzecz ogrodu w ostatnich latach 

g. Gry, konkursy, zabawa dla dzieci

h. Poczęstunek 

i. od 16-ej zabawa taneczna, spotkania w małych grupach.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

Zarząd ROD Górki Ustowskie w Szczecinie uprzejmie zaprasza wszystkich delegatów  członków PZD wybranych na zebraniach sektorowych na Konferencje Delegatów.

- termin odbycia Konferencji Delegatów w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Górki Ustowskie ustalono  na dzień 21 sierpnia 2021 r. godz. 11:00 

- konferencja odbędzie się w świetlicy zarządu w budynku przy ulicy Południowej 1.

- materiały sprawozdawcze za rok 2019 i 2020 będą wyłożone do wglądu działkowców w dniach 28.07.2021 r i 04.2021 r. w godzinach 15:30 – 17:30  w siedzibie zarządu 

- informacja dla działkowców jest podana na tablicach ogłoszeń w ogrodzie. 

(Podstawa prawna:  § 57 Statutu PZD oraz uchwała zarządu nr 84 / 2021 z 14 lipca br.) 

(Obecność delegatów wybranych na zebraniach sektorowych obowiązkowa.)

 

Szczecin 22.07.2021

 

Prezes ROD

Jan Sitkowski

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki Ustowskie” działając na podstawie § 57 ust. 3 Statutu oraz Uchwały Zarządu NR  66 /2021 z 16 czerwca  2021 roku  zaprasza członków PZD ROD „Górki Ustowskie”                       

Na  zebrania sektorowe wg ustalonego podziału w następujących terminach:

1) Sektor  IA - zebranie w dniu 10.07.2021 - 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

2) Sektor  IB - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 10:00, drugi termin o godz. 10:30

3) Sektor  II  - zebranie w dniu  10.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

4) Sektor  III  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz. 10:30

5) Sektor  IV  - zebranie w dniu  24.07.2021- 1 termin o godz. 13:00, drugi termin o godz.13:00

Zebranie odbędzie się na terenie zarządu na wolnym powietrzu z zachowaniem przepisów sanitarnych. Głównym celem zebrania jest wybór delegatów na Konferencję Delegatów.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Otwarcie zebrania przez członka zarządu

2. Wybór przewodniczącego zebrania

3. Wyznaczenie protokolanta

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór delegatów na konferencje delegatów

7. Omówienie spraw istotnych dla sektora i ogrodu

8. Zakończenie obrad

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie
 2. Życzenia Świąteczne
 3. INFORMACJA !
 4. Ogłoszenie
 5. Ogłoszenie !
 6. Życzenia Świąteczne
 7. Ogłoszenie
 8. Ogłoszenie
 9. Wielkanoc 2019
 10. Ogłoszenie
 11. Zaproszenie
 12. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
 13. Ogłoszenie
 14. Życzenia Świąteczne
 15. Ogłoszenie
 16. OGŁOSZENIE ! Dla Działkowców ROD „Górki Ustowskie”w Szczecinie
 17. Informacja Dla członków PZD ROD „Górki Ustowskie”
 18. Informacja dla działkowców ROD Górki Ustowskie.
 19. Informacja
 20. Dzień Działkowca 2017
 21. Zdjęcia z Walnego Zebrania 2017
 22. Życzenia wielkanocne
 23. OGŁOSZENIE
 24. Walne zebranie 2017
 25. Informacja
 26. ogłoszenie
 27. życzenia
 28. Ogłoszenie
 29. Dożynki 2016
 30. Konkurs fotograficzny 2016
 31. Walne Zebranie Sprawozdawacze 2016
 32. ZAPROSZENIE
 33. komunikat
 34. komunikat
 35. Dzień Działkowca 2015
 36. INFORMACJA
 37. Konkurs fotograficzny 2015
 38. Bardzo ważna wiadomość
 39. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej
 40. ZAWIADOMIENIE
 41. List działkowców naszego ogrodu do Rzecznika Praw Obywatelskich
 42. Galeria zdjęć z "Dożynek 2014"
 43. List Pana Romana Krempskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich
 44. Informacja
 45. List do Ryszarda Grobelnego Prezesa Związku Miast Polskich
 46. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 47. Zawiadomienie
 48. List do Pani Marszałek ws. przyspieszenia prac legislacyjnych
 49. List w sprawie prac nad nową ustawą działkową
 50. List do Posłanki Renaty Zaremby
 51. Wyróżnienia dla naszego ogrodu
 52. List do Premiera RP w sprawie prac nad projektem nowej ustawy działkowej
 53. Korespondencja elektroniczna z Posłanką PO Agnieszką Pomaska z Gdańska
 54. Odpowiedź Przewodniczącego Klubu SP na Apele Działkowców
 55. List do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej
 56. List do Posła Huskowskiego
 57. List działkowca z ROD "Górki Ustowskie” w Szczecinie do Posłów i Posłanek
 58. Apel do Klubów Parlamentarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
 59. Wiadomości z Konferencji Sprawozdawczej
 60. Listy działkowców do Marszałek Sejmu
 61. W sprawie obywatelskiego projektu ustawy
 62. Działkowcy ROD "Górki Ustowskie." piszą do premiera
 63. Roman Krempski z ROD „Górki Ustowskie” do posła PO
 64. Zawiadomienie
 65. Protest w obronie ustawy działkowej
 66. Notatka z uzgodnień
 67. Informacja
 68. Najlepiej zagospodarowana działka 2012 roku
 69. List do I Prezesa SN
 70. List do Trybynału Konstytucyjnego
 71. Drzewko Kongresowe w naszym ogrodzie
 72. Konferencja Sprawozdawczo-uzupełniająca Delegatów 2012
 73. Sprawozdanie z jubileuszu 30 lecia ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie i 30 lecia PZD

Mapa "Górki Ustowskie"

 

Licznik wejść

Dzisiaj 166

Wczoraj 174

W tygodniu 166

W miesiącu 3321

Wszystkich 485003

Kubik-Rubik Joomla! Extensions